• Bloemenweide langs de Kromme Rijn

  VNMW
 • Wilde bij

  VNMW
 • Bloemenweide

  VNMW
 • Bloemenweide VNMW

  VNMW
 • Bloemenweide langs de Kromme Rijn

  VNMW

Bloemenweide langs de Kromme Rijn

WIJK BIJ DUURSTEDE Een terrein van het gemeentelijk groen is omgezet van een rommelig saai grasland naar een terrein met een- en meerjarige bloemrijk grasland met streekeigen soorten. Het terrein ligt tussen het volkstuinencomplex aan de rand van de stad, vlakbij de nieuwe Jumbo, en de Kromme Rijn.

VNMW

Er is een informatiepaneel geplaatst om wandelaars te informeren dat er een bloemenweide is ingezaaid. In de loop van volgend jaar (mei/juni) zal een definitief paneel over de bloemenweide geplaatst worden. Het is het eerste uitvoeringsproject in de provincie van Groen aan de Buurt (en eerste gemeente).

VEEL KLEUREN De bloemenweide ziet er goed uit, hoewel na de winter werd gedacht dat in een grote modderpoel niet zoveel zaden zouden kunnen overwinteren. Veel kleuren, kamille en ratelaar. Er vliegt een echtpaar Icarisblauwtjes. Welke wilde bij zien we daar?

INSECTENMETING Er wordt binnenkort een insectenmeting gedaan, benieuwd of de soorten en de aantallen toenemen. De verscheidenheid aan planten is zeker enorm toegenomen. Er staan 40 verschillende soorten planten, de meeste eenjarige, maar volgend jaar zullen twee- en meerjarige soorten te zien zijn. Vlinders en andere insecten vinden het terrein snel. Het verschil met de vegetatie aan de overkant en verderop langs de Kromme Rijn is opvallend groot. Vooral in diversiteit. De biomassa is ijler, grote ruige soorten en grassen hebben niet de overhand.

MAAIEN In het najaar zal er gemaaid worden. Niet door een maai/zuig combinatie, maar op ouderwetse wijze: maaien en na enkele dagen afvoeren, zodat zaden de tijd krijgen om uit hun omhulsel te vallen. Een kwart terrein laten we overslaan om insecten, larven, eitjes en maden de kans te geven te overwinteren. Volgend jaar zal nog struweel worden geplaatst aan de achterkant; dan wordt het ook aantrekkelijker voor vogels en insecten.

Wil je meer weten of meedoen? Neem dan contact op met Linda Horst of Sonja Fris via info@vnmw.nl