Bijeenkomst mantelzorgers mensen meet NAH

WIJK BIJ DUURSTEDE Vrijdag 15 april organiseert Stichting Binding een informatiebijeenkomst voor mantelzorgers  van mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel).

[NAH} Niet aangeboren hersenletsel kan iedereen overkomen, van jong tot oud. Wanneer iemand door bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of een infarct schade aan de hersenen oploopt kan dit grote gevolgen hebben. Vaak is niet goed te voorspellen welke gevolgen van het letsel blijvend zijn en is volledig herstel niet mogelijk. Als u de zorg krijgt voor iemand met NAH, u wordt mantelzorger,  krijgt u naast de zorg ook te maken met  het contact met instanties en extra taken. Maar dat niet alleen.

ACCEPTATIE Ook kan het moeilijk zijn om te accepteren wat er gebeurd is en om te gaan met de veranderingen in persoonlijkheid, gedrag en communicatie. Gevolgen zoals gedragsveranderingen kunnen zich pas later uiten en zijn moeilijk vooraf in te schatten. De stress en spanning die dit met zich mee brengt kan op de lange termijn mogelijk overbelasting tot gevolg hebben.

HERKENNEN Om te helpen overbelasting te  voorkomen organiseert Stichting Binding deze avond speciaal voor mantelzorgers van iemand met NAH. Tijdens deze bijeenkomst ligt het accent op het herkennen van de blijvende gevolgen van NAH. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen aan een panel van ervaringsdeskundige, mantelzorgcoördinator en deskundige van het Hersenletselteam. 

AANMELDEN U bent van harte uitgenodigd op vrijdag 15 april van 19.30 tot circa 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis aande Gansfortstraat 4. U kunt zich aanmelden bij Stichting Binding, tel.: 0343-473075  (iedere werkdag tussen 9 en 12.30 uur) of via mantelzorg@stichting-binding.nl. Deelname is gratis

OPPASPROBLEMENHeeft u interesse in deze bijeenkomst en heeft u problemen met oppas, neem dan contact op met Karen Spierenburg, consulent mantelzorg, via bovenstaande gegevens.