Bewoners tegen zandwinning en slibstort Bosscherwaarden

Tegenstroom

De 200 inwoners en omwonenden van de Bosscherwaarden zijn verontwaardigd en boos over de aanpak van de gemeente bij het initiatief van een particuliere ontwikkelaar voor de zandwinning en slibstort. De bewoners voelen zich overvallen en door de gemeente voor het blok gezet. Ook hebben de bewoners niet de indruk in hun belangen door het college serieus genomen te worden. Het steekt vooral dat het plan als een natuurproject verkocht wordt, terwijl het duidelijk is dat niet de natuur maar het geld en commerciële belangen op de voorgrond staan. De uitnodiging van de gemeente in april 2014 voor overleg was aanleiding voor de bewoners en omwonenden van de Bosscherwaarden zich te verenigen in de belangengroep Tegenstroom. Deze belangengroep is vast van plan zich tot het uiterste tegen het plan te verzetten. Inmiddels hebben veel inwoners van de Bosscherwaarden nu al slapeloze nachten van het vooruitzicht gedurende een groot aantal jaren geconfronteerd te worden met de overlast van de zandwinning en het storten van vervuilde slib in hun 'achtertuin'.

Verontwaardiging

De verontwaardiging over de aanpak van de gemeente is groot. Een eerder toegezegd onafhankelijk onderzoek naar het draagvlak van dit initiatief wordt niet opgepakt. De bewoners is uitsluitend gevraagd mee te denken over de herinrichting van de natuur, terwijl zij het plan van de voorafgaande zandwinning en de slibstort helemaal niet zien zitten. De bewoners worden gedurende vele jaren met forse overlast opgescheept. Door de zandwinning tot een diepte van 28 meter en de aansluitende (verontreinigde) slibstort wordt in de ogen van de bewoners eerst de bestaande natuur vernietigd om jaren later weer vanuit het niets opgebouwd te worden. Voor de inwoners volstrekt onnodig, want zij vinden de Bosscherwaarden in zijn huidige staat al een prachtig natuurgebied met een grote diversiteit aan flora en fauna. Kan natuurlijk altijd mooier en beter, maar een zandwinning en slibstort draagt daar zeker niet aan bij. Duidelijk is dat het laatste woord over dit initiatief nog niet gezegd is. (PeP)