• Geen vaste bewoning meer op Recreatiepark Kooten

    Ali van Vemde

Betere brandveiligheid, geen vaste bewoning op Recreatiepark Kooten

COTHEN Het college van burgemeester en wethouders vindt brandveiligheid erg belangrijk, ook op Recreatiepark Kooten (voorheen: Den Deel). De Veiligheidsregio Utrecht heeft daarom de brandveiligheid van alle chalets onderzocht. Met de onderzoeksresultaten van het brandveiligheidsrapport wil de gemeente het verblijf op het recreatiepark veiliger maken. Dit kan gevolgen hebben voor de eigenaren en/of bewoners. Verder heeft het college besloten vaste bewoning hier niet meer toe te staan.

EISEN BRANDVEILIGHEID Een deel van de recreatiewoningen voldoet aan de eisen voor brandveiligheid. De eigenaren, gebruikers en bewoners van de brandveilige chalets, krijgen hierover binnen twee weken een brief. De bewoners kunnen daarna een gedoogbeschikking bij de gemeente aanvragen. De gemeente beoordeelt voor elke aanvraag of aan de voorwaarden wordt voldaan. De aanvrager krijgt daarna bericht, of hij of zij hier nog maximaal een jaar mag wonen. Dat jaar is ter overbrugging naar andere woonruimte.

NIET BRANDVEILIG Een deel van de recreatiewoningen voldoet niet aan de brandveiligheidseisen. De eigenaar van het chalet krijgt dan de gelegenheid om het chalet brandveilig te maken. Zodra het chalet brandveilig is, komt de bewoner mogelijk in aanmerking voor een gedoogbeschikking. De gemeente gaat eerst in overleg met de eigenaar van het chalet. Hierna brengt de gemeente de gebruikers en bewoners  per brief op de hoogte.

HANDHAVEN OP PERMANENTE BEWONING Wethouder Hans Marchal (ruimtelijke ordening) zegt: "Het bestemmingsplan maakt duidelijk dat dit park een recreatieve bestemming heeft. We weten wel dat hier mensen permanent wonen. Dat is jaren door de vingers gezien. Maar eens moet je een streep trekken. Voor de bewoners maakten we wel een gedoogregeling. Met een gedoogbeschikking mogen zij er nog één jaar wonen. Dat overbruggingsjaar kunnen ze gebruiken om vaste woonruimte te vinden," aldus de wethouder. "'Op het park mogen straks alleen mensen wonen met een gedoogbeschikking. Voor alle andere gevallen geldt dat mensen er alleen voor recreatie mogen zijn. Hierop gaan we handhaven. Maar voor het zover is praten we eerst met de gebruikers en bewoners. Want we willen graag goed weten hoe hun persoonlijke situatie is."

INFORMATIEBRIEF De gemeente heeft alle gebruikers en bewoners inmiddels een informatiebrief gestuurd. De eigenaren, gebruikers en bewoners krijgen nog meer informatie over de onderzoeksresultaten van hun chalet. De brandveiligheid is namelijk per chalet beoordeeld.