• Lijsttrekker Tijmen Baas ziet veel energie en kracht in de samenleving en wil daar zorgvuldig mee omgaan

    Kuun Jenniskens

Betaalbaar wonen is sleutel; en aandacht voor mantelzorger moet echt op de rails

WIJK BIJ DUURSTEDE Uitgangspunt is de kracht van de samenleving. Voor de komende periode staat betaalbaar wonen bovenaan. Ook de strijd voor een zwembad blijft bestaan, aldus PvdA lijsttrekker Tijmen Baas.

Kuun Jenniskens

Het Verkiezingsprogramma haalde de PvdA op uit de samenleving. "We zeggen zelf niet hoe het moet, maar kijken naar oplossingen die er al zijn", legt Tijmen Baas uit. "We willen gebruik maken van alles wat er al in Wijk gebeurt. Er zit veel energie en kracht in onze samenleving. Waar nodig kijken we of we kunnen verbinden en versterken."

BEWEGING IN WONINGMARKT Een aantal van 1000 nieuwe woningen is geen doel op zich, vindt Tijmen Baas: "Belangrijkst is om het voor mensen aantrekkelijk te maken om te gaan verhuizen, zodat er beweging komt in de woningmarkt. Dat begint met een aantrekkelijk prijskaartje voor een nieuwe woning." De PvdA wil bouwen voor jongeren. "We willen voorkomen dat ze wegtrekken. Omdat we in een uithoek liggen, moeten we zelf een goed voorzieningenniveau hebben." Het percentage van 40 procent sociale huurwoningen staat voor de PvdA als een paal boven water. "Daarnaast moeten we vrije sector appartementen bouwen voor jongeren die nog niet kunnen kopen, maar ook voor oudere Wijkenaren die kleiner willen gaan wonen. Nog eens 10 procent van de nieuwbouw houden we voor vluchtelingen of mensen met een bepaalde indicatie."

DUURZAAM Woningen moeten energieneutraal worden gebouwd: "Dat geeft per saldo een betaalbare woning, dat is voor ons het begin van alles. We leggen ook geen gas meer aan." Er moet een goed plan komen om bestaande woningen van het gas af te koppelen. Als alternatief noemt Tijmen Baas aardwarmte: "Omdat wij aan een rivier wonen stroomt het grondwater. Dus als je hier warmte uit de bodem haalt, dan hoef je dus niet per se terug te koelen. Dat maakt het eenvoudiger en dus goedkoper."

GEEN WINDMOLENS De PvdA wil in elk geval geen windmolens langs het kanaal. "Het is een vervuiling van zichtlijnen en ook voor vogels een ramp. Wij zijn wel voor windmolens op zee, want die geven inmiddels echt een giga rendement. Hiermee schuiven we onze verantwoordelijkheid niet af, want we gaan hier ter plaatse echt alles optimaal inzetten."

NATUUR WEEGT ZWAAR De PvdA is voor slibstort in de Bosscherwaarden. "Dat is vanuit het oogpunt van natuurontwikkeling. Het gaat ons om om ruimte geven aan de natuur, dat eindplaatje vinden we geweldig." Maar ook de risico's worden gezien: "Wat doet het gif in de bodemlaag? De mensen die er wonen krijgen te kampen met overlast van zware machines." Daarom eist de PvdA van de ondernemer - "die veel knaken uit die winning gaat halen", aldus Tijmen - financiële zekerheden: "Deze ondernemer heeft een slechte naam, dus wat ons betreft kan de winst pas uitgekeerd, als hij een fase afsluit en de natuur op dat stuk is gecompenseerd. We willen dit strak vastleggen bij een notaris, die de gelden beheert. Ook de belofte van het verplaatsen van Gravenbol moet zekergesteld zijn, anders stemmen wij tegen het bestemmingsplan."

ZWEMBAD KOMT Een zwembad was een verkiezingsbelofte van vier jaar geleden. "Helaas is dat niet gelukt, maar we blijven knokken voor een zwembad. We leven hier aan rivier, dus mensen moeten leren zwemmen." Baas denkt aan een bad waarin kan worden afgezwommen. Zo'n 25 meterbad kost 5 miljoen om te bouwen, en daarnaast nog eens 2,5 ton per jaar. "Een optie is om een projectontwikkelaar mee te laten betalen. Of de onroerend zaakbelasting verhogen." De PvdA wil geen zwembad dat draait op vrijwilligers: "Inwoners doen al zoveel, de gemeente moet dit gewoon regelen."

ZORG IS GOED "De zorg is hier waanzinnig goed geregeld. Het goede is dat het echt over jou gaat, over wat jij nodig hebt - ook de vraag achter de vraag." Maar daarmee zijn we er nog niet, aldus Tijmen Baas: "Het systeem gaat erg uit van mantelzorg. Maar wat als je dat niet geregeld krijgt? Dan zijn er alternatieven nodig." De PvdA wil dit de komende raadsperiode goed op de rit krijgen.

ZONDAG "Nu blijkt dat ondernemers op zondag open willen, maakt dat voor ons de weg vrij. Een afspraak met de PCG om zondagopenstelling tegen te gaan, maak ik niet opnieuw."

PROGRESSIEVE SAMENWERKING Tijmen Baas is 34 jaar en zit al 8 jaar in de gemeenteraad. In hem leeft de diepe overtuiging dat hij medeverantwoordelijk is voor de samenleving. In Wijk is de PvdA gekrompen van 4 zetels naar één zetel. "Ik ben voor samenwerking met GroenLinks, SP en D66 en heb hiertoe al eerste aanzoeken gedaan. Na de verkiezingen ga ik hier verder aan smeden."