• V.l.n.r.: Linda van Vemde, Erik van de Kant, Jan van der Horst, Conny Eli, Herke van der Weij en Peter Schipper. Claes Groot ontbreekt op de foto

    Ali van Vemde

Bestuur Stichting Wijksport stelt zich voor

WIJK BIJ DUURSTEDE Stichting Wijksport begint het jaar met een nieuw bestuur. Connie Eli, Herke van der Weij,  Claes Groot, Peter Schipper, Erik van de Kant, Linda van Vemde en Jan van der Horst zullen zich er gezamenlijk voor inzetten dat zoveel mensen mogelijk kunnen sporten en bewegen op Sportpark Mariënhoeve.

Ali van Vemde

Stichting Wijksport maakt in de ruimste zin ontwikkelen door sporten en bewegen mogelijk voor de inwoners van de gemeente. Op sportcomplex Mariënhoeve realiseert en onderhoudt Wijksport kwalitiatief goede sportvoorzieningen, toegespitst op de redelijke behoefte van sportverenigingen die gebruiker en partner zijn in het sportcoplex. Dankzij optimaal ruimtegebruik, technisch passende accommodaties en slim inzetten van multifunctionele accommodaties wil zij sporters verder brengen. Met de verenigingen en andere partners samen meerwaarde bieden, dat is de insteek. Dit gebeurt zonder winstoogmerk, maar wel met het streven om kostendekkend te zijn.

Lees meer in het Wijks Nieuws van 17 januari.