• Sybren van der Velden

    VVD Wijk bij Duurstede

Advies Informateur: VVD met GroenLinks en PCG

WIJK BIJ DUURSTEDE Informateur Dirk Zandleven geeft het advies om een college te vormen met VVD, GroenLinks en PCG. De VVD heeft deze aanbeveling overgenomen. Sybren van der Velden (VVD): "We hebben vooral gekeken naar chemie, ervaren bestuurders en overeenkomsten in de partijprogramma's." Huidige wethouders Wil Kosterman (GroenLinks) en Hans Marchal (PCG) zouden in deze samenstelling kunnen aanblijven. De gemeenteraadsverkiezing kende nog een winnaar: WijkNU, die van 1 naar 3 zetels ging. Deze partij moet nu in het stof bijten. Zij hadden graag in het college gezeten om een nieuwe bestuursstijl te introduceren.

Na een oriëntatieronde op vrijdag heeft informateur Dirk Zandleven op maandag 26 maart verder gesproken met winnaars WijkNu, GroenLinks en PCG. Vanwege de bestuurbaarheid is niet gekozen voor een coalitie met vier partijen. De Informateur heeft bij de negen combinaties die hij onderzocht, een aantal niet nader genoemde frictiepunten geconstateerd. Tegenover 't Groentje wil Zandleven deze niet toelichten: "In het rapport hebben wij geen uitspraken genoteerd. Belangrijk bij het advies is geweest dat partijen onmiskenbaar hun bereidheid hebben getoond met elkaar samen te werken - die chemie is gewogen."

WijkNu verwijt 'cordon sanitaire'

Wietze Smit van WijkNu had graag in de coalitie gewild: "We hebben hier hard aan gewerkt, en gezien de verkiezingsuitslag zat het er in. Wij waren voor een combinatie van WijkNu, GroenLinks en VVD. Omdat de kiezer dit heeft aangegeven." Smit teleurgesteld: "Vanuit GroenLinks en de PCG lag er een 'cordon sanitaire'. Zij wilden niet met ons, wij zouden ruziezoekers zijn." Smit vindt dat er bij de Informatieronde teveel naar chemie is gekeken: "Zij kijken emotioneel, maar als je rationeel kijkt naar verkiezingsprogramma's dan zou onze optie de voorkeur hebben." Dirk Zandleven noemt de opmerking dat er een 'cordon sanitaire' tegenover WijkNu zou zijn, voor rekening van Wietze Smit: "Dit is niet aan de orde geweest, met alle partijen waren de gesprekken constructief."

Wil Kosterman (GroenLinks) noemt het onzin: "Ik weet uit ervaring dat het hard werken is en dat je binnen een coalitie echt op elkaar moet kunnen vertrouwen. De combinatie GroenLinks en PCG is beproefd. Hans Marchal en ik hebben samen 25 procent van de stemmen gekregen, dat betekent dat we gedragen bestuurders zijn. Daarom heb ik voorkeur voor de PCG uitgesproken, ook al snap ik dat dit pijnlijk is voor WijkNu."

Ook Hans Marchal zegt dat er geen sprake is van een 'cordon sanitaire': "Ik heb steeds gezegd niemand uit te sluiten. Ik zou het vreselijk vinden als dit mij zou gebeuren, dus ik doe dit een ander niet aan. Op basis van inhoud, stabiliteit en continuïteit heb ik wel de voorkeur aangegeven om met GroenLinks en VVD verder te kijken." Marchal voegt nog wel toe: "De afgelopen periode heeft WijkNu de eigen glazen ingegooid. Door de toon in de verkiezingscampagne hebben ze zichzelf buitenspel gezet."


Formateur Reinout Woittiez, organisatieadviseur uit Doorn, gaat aan de slag om een coalitie te vormen. Hem is gevraagd om te komen tot een akkoord op hoofdlijnen, met daarbij een sterke financiële paragraaf.