Aantal misdrijven in Wijk bij Duurstede gedaald in 2018

WIJK BIJ DUURSTEDE In 2018 is het totaal aantal misdrijven in Wijk bij Duurstede met 14% gedaald ten opzichte van 2017. Opvallend is de afname van het aantal woninginbraken, jeugdoverlast, autokraken, fietsendiefstallen en vernielingen. Een opvallende stijger is de toename van geweld met 65%.

DALING WONINGINBRAKEN, JEUGDOVERLAST EN VEELVOORKOMENDE CRIMINALITEIT Het aantal woninginbraken is in 2018 met 12% verder gedaald ten opzichte van 2017. Het aantal meldingen van jongerenoverlast in 2018 met 25% gedaald ten opzichte van 2017. Daarnaast is het aantal autokraken, fietsendiefstallen en vernielingen met circa een derde afgenomen ten opzichte van 2017.

TOENAME GEWELDSMISDRIJVEN Het aantal geweldsmisdrijven is in 2018 met 65% gestegen (van 43 naar 71). Ook wanneer naar het meerjarige gemiddelde wordt gekeken is sprake van een stijging. De toename is vooral terug te zien op het gebied van bedreiging (van 11 naar 29). Ook het aantal mishandelingen nam toe (van 22 naar 31). Daarnaast is er een toename van het aantal aangiften huiselijk geweld. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat de stijging voornamelijk is veroorzaakt op een vijftal adressen waar sprake is geweest van regelmatige woonoverlast met bedreigingen en/of mishandelingen. In twee van deze gevallen is in 2018 via de rechter afgedwongen dat de overlastgevers hun huurwoning hebben verlaten.

AANDACHT VOOR ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT IN INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN Recent is het Integraal Veiligheidsplan voor 2019-2022 vastgesteld door de gemeenten Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Veenendaal. Een unieke samenwerking in de politieregio Midden-Nederland. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie ligt de aandacht voor de komende vier jaar op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Tjapko Poppens: "Ondermijning is niet zichtbare criminaliteit die vaak gepleegd wordt in criminele samenwerkingsverbanden. Het gaat hierbij om het verdienen van zoveel mogelijk geld. Denk bijvoorbeeld aan hennepplantages en het produceren van synthetische drugs. Criminelen zijn op zoek naar manieren om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. De onderwereld maakt hiervoor gebruik van legale diensten zoals vergunningen en huisvesting. Hierdoor verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert het schade op voor ondernemers. Door grensoverschrijdend samen te werken kunnen we strafrechtelijk en bestuurlijk een vuist maken."

BENT U AL LID VAN BURGERNET? Burgernet is een samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Aanmelden kan via www.burgernet.nl.