• De cheques zijn uitgereikt door wethouder Hans Marchal

    Ali van Vemde

5823,- euro aan vuurwerkcheques voor acht organisatie voor jongeren en AED Hartstikke Nodig

WIJK BIJ DUURSTEDE De organisaties ontvingen een symbolische cheque van wethouder Hans Marchal. Zij gebruiken het geld om iets voor jongeren te kopen of te (laten) bouwen. Daarnaast ontving de organisatie 'AED HartstikkeNodig' ook een cheque. Jongeren in de hele gemeente kunnen dankzij deze verdeling van het geld voor de vuurwerkstimulans genieten van heel verschillende en zinvolle voorzieningen.

Ali van Vemde

LAT LIGT HOGER In totaal is er € 5823 verdeeld. Dat was het bedrag, dat overbleef nadat de schade van het beginbedrag van € 8000 was afgetrokken. De lat lag dit jaar hoger: dit maximumbedrag lag duizenden euro's lager, dan wat er in 2018 beschikbaar was gesteld. Wethouder Hans Marchal zegt erover: "Vorig jaar hebben we ervaren, dat er aanzienlijk minder schade bij de jaarwisseling was, dan de jaren daarvoor. Op basis van die gunstige uitkomst heb ik besloten om nu op voorhand al enkele duizenden euro's minder beschikbaar te stellen. En ook nu heeft dat weer gunstig uitgepakt voor onze jeugd."


AED HARTSTIKKE NODIG Samen met jongerenwerker Eno Middelham van Stichting Binding is geïnventariseerd welke organisaties wensen hebben voor voorzieningen voor de jeugd. Acht organisaties en 'AED Hartstikke nodig' ontvingen een waardecheque. De jongeren stonden erop, dat deze laatste organisatie ook geld ontving. Eno Middelham zegt erover: "Daarmee geven zij het signaal af, dat vernielen echt niet kan. En al helemaal niet de buitenkast van een AED, waar levens mee gered kunnen worden! Hiermee zetten zij zich af tegen de onbekende(n), die bij de jaarwisseling die kast vernielden. De kracht van dit project is dat we met de jongeren in gesprek gaan. Dat geldt niet alleen voor vuurwerk, maar ook over drank, drugs, seksualiteit of geld. Dat moeten we blijven doen."


LANDELIJKE AANDACHT Ook voor de afgelopen jaarwisseling trok de wethouder met deze vernieuwende aanpak de landelijke aandacht van zowel voor- als tegenstanders. Wethouder Marchal zegt erover: "Deze discussie laaide ook nu weer op. Mijn aanpak viel op bij de grondlegger van het Omdenken, Bertold Gunster. (bij omdenken kijk je creatief naar onderwerpen, waardoor nieuwe oplossingen kunnen ontstaan). Hij nodigde me uit om op 18 juni te komen spreken over mijn vuurwerkaanpak bij de landelijke Omdenkdag. Dat is een groot compliment natuurlijk. Voor de camera's zei ik al steeds dat mijn aanpak omdenken is: hoe kan het probleem van de hoge kosten voor schadeherstel door vuurwerk omturnen in iets positiefs? Ik blijf er dan ook in geloven dat dit werkt. En ik heb natuurlijk de cijfers, die me daarin ondersteunen."


VERDELING CHEQUES € 250,- gaat naar AED Hartstikke Nodig, PJGU voor speelmateriaal kantine, CDW voor speelmaterialen jeugd, SVL voor speelmateriaal kantine, badmintonclub Ricochet voor een shuttlekanon en de Baptistengemeente voor een jongerenhok. ReviusWijk ontving een cheque van € 500,- voor een chillplek en SVF € 1000,- voor een pannakooi. Een cheque van € 2.823 ging naar het jongereninitiatief voor Speelpark De Horden. Eno Middelham is trots op de manier waarop de kinderen en jongeren zich hebben ingezet om dit speelpark te realiseren. "Scholen hebben geld ingezameld voor dit project, evenals de Baptistengemeente. Er is heel hard gewerkt en het is een fantastisch park geworden voor kinderen en jongeren. Het is echt hun speelpark." Woensdag wordt Speelpark De Horden feestelijk geopend.