Sp stelt vragen over cijfers criminaliteit.

07-03-2018, 10:16 | Lezersnieuws | Jan

Vakbond de FNV wilt onafhankelijk onderzoek naar de officiële criminaliteitscijfers in Nederland. Op dit moment worden die gegevens gemonitord door het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC). Volgens de FNV zijn de conclusies van het WODC niet betrouwbaar.  ‘Er schijnen cijfers uit twee belangrijke rapportages niet zijn meegenomen in de modellen die het WODC hanteert. Dat scheelt landelijk vele miljoenen meldingen. Wij zijn benieuwd hoe dat dan lokaal telt. Het gevoel van onveiligheid is namelijk groot’, bekijkt SP-er Jan Oechies. Hij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

 

Volgens de FNV zouden liefst 3,5 miljoen delicten onder de radar blijven en leidt 82 procent van de geregistreerde misdaden niet tot vervolging. ‘Dat is precies waar de mensen in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede bij ons mee bij de Wijk-in-toer de afgelopen maanden op terugkomen. Ze zien de politie te weinig en hebben het gevoel dat er met klachten en aangiften toch niks gebeurd. Volgens de cijfers is Wijk zo veilig. Onze eerste vraag is in hoeverre de cijfers dan kloppen”, aldus Oechies.

 

Volgens de FNV is de zaak extra kwalijk omdat op basis van deze cijfers de regering besluit welke soort criminaliteit meer inzet nodig heeft.  ‘Lokaal ligt er bijvoorbeeld weinig tot geen prioriteit bij snelheid in het buitengebied, parkeeroverlast, hondenpoep, enzovoorts. Wellicht heeft dit dus te maken met de prioriteitstelling die voortkomt uit een verkeerd beeld.  Het lijkt wel het zoveelste nadeel te zijn van de invoering van de Nationale Politie door de kabinetten van VVD-er Rutte’, vraagt de SP-er zich af.

 

Het initiatief van de FNV wordt ook gedragen door de verschillende ondernemingsraden van instanties die werken voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. De SP wilt graag kijken of lokaal boven water te halen valt of de officiële cijfers wel of niet goed zijn. zoals we al eerder aangegeven hebben.  Oechies;  ’We weten dat onze portefeuillehouder burgemeester Tjapko Poppens er echt mee bezig is in bijvoorbeeld de Heul. Graag willen we als raadsfractie met de andere partijen kijken hoe we een positieve bijdrage kunnen leveren, om daar verder mee vooruit te gaan. Goed om straks met de nieuwe raad hier eens naar te kijken. Veiligheid is voor iedereen belangrijk. ‘

 

Volgens de socialist is meer blauw op straat is één punt. Deze agenten dan ook meer laten optreden voor kleine vergrijpen, andere prioriteiten meegeven, een tweede.  ‘De bonden hebben met de betrokken medewerkers hun petitie aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Lokaal willen we al meer agenten actief krijgen. Mensen hebben dat onveiligheidsgevoel. Daar moeten we simpelweg wat mee’, eindigt Oechies.