• v.l.n.r. Meindert. Dorresteijn, Hans Marchal, Jan Dirk de Bruijn en teus-jan Doornenbal

    M. Petri

De PCG heeft hart voor de agrariër!

20-02-2018, 11:09 | Lezersnieuws | Marco

De PCG heeft een werkbezoek gebracht bij de familie Dorresteijn aan de Rijndijk. Meindert is een veehouder met jongvee, melkkoeien en schapen. We hebben zelfs al lammetjes bewonderd! Vol trots liet hij ons het prachtige bedrijf zien. Meindert vertelde ons ook nog over de plannen die hij heeft. Hij heeft al een nieuwe stal gebouwd en van het oude deel moet nog het asbestdak verwijderd worden. Mogelijk gebeurt dit in combinatie met de aanleg van zonnepanelen.  Over de gemeente is Meindert te spreken: er wordt meegedacht en de vergunningverlening voor de nieuwe schuur was snel  geregeld.  Zijn vrouw zorgde voor koffie en heerlijke cake en de kinderen lieten het fotoboek zien hoe de nieuwe schuur werd gebouwd. Tot slot werden de PCG’ers verrast met een stuk Leerdammer kaas. Ja, dat wordt o.a. gemaakt van de melk van deze koeien van de familie Dorresteijn! Kortom, een nuttig werkbezoek en goed om ‘op te snuiven’ wat er onder de agrariërs leeft.

Stem 21 maart PCG! www.pcgwijkbijduurstede.nl