Tweede werkdag stenenbrekers Wijk bij Duurstede

22-11-2017, 12:10 | Lezersnieuws |

Datum:

zaterdag 25 november 2017, 11:57

Locatie:

Zaagmolen 34 , Wijk bij Duurstede
hoek Hoogstaat - Abrikozengaard
Wijk bij Duurstede

Zaterdag a.s. 25 november vindt de tweede werkdag van de Stenenbrekers plaats. Ditmaal gaat de bestrating van de stenen cirkel op de hoek Hoogstraat-Abrikozengaard eruit. Hiervoor in de plaats komen vaste planten en beukenhaagjes. De eerste werkdag was op 4 november, de Landelijke Natuurwerkdag. Delen van de Zigzagoven en de Koksboomgaard werden toen 'vergroend'. Van boomspiegels werden perkjes gemaakt en er werden enkele geveltuintjes aangelegd.

De Stenenbrekers vormen een vast groepje van 6 vrijwilligers die samen met buurtbewoners werken aan 'vergroening van de buurt'. Zij maken deel uit van het initiatief Groen aan de Buurt van de Provincie Utrecht waar ook de gemeente aan deelneemt. Vergroening van de openbare ruimte is behalve ter verfraaiing van de buurt ook om andere redenen van belang. Zware regenval kan zomaar de capaciteit van onze riolen te boven gaan met wateroverlast als gevolg. Daarom moeten we de 'verstening' een halt toeroepen en waar mogelijk vervangen door beplanting.

Maar meer groen is ook goed voor onszelf: In een groene omgeving leven we gezonder en meer ontspannen. Ook de biodiversiteit is ermee gediend: Hoe meer - en hoe meer gevarieerd - groen, hoe meer nuttige dieren en diertjes hier leefruimte vinden. Bijen en vlinders zijn essentieel voor onze voedselproductie, doordat zij gewassen bestuiven, Uit Duits onderzoek is onlangs gebleken dat het aantal insecten de laatste jaren schrikbarend achteruit is gegaan. Vogelsoorten zoals mezen en zwaluwen, maar ook vleermuizen zijn hiervan de dupe.

Misschien brengt dit bericht u op het idee om in uw eigen (voor)tuin of straat ook wat stenen of tegels te verwijderen en de vrij gekomen ruimte te beplanten. Het is de bedoeling dat daar waar eenmaal (extra) groen is aangeplant, de bewoners zelf voor het onderhoud gaan zorgen.

Als het aan de Stenenbrekers van Wijk ligt, blijft het niet bij deze 2 werkdagen. Er staan meer projecten op stapel. Verder vragen zij u om in uw omgeving eens goed rond te kijken. Misschien ziet u enkele geschikte plekken voor vergroening.

Nieuwsgierig geworden? Zie http://www.groenaandebuurt.nl/

Meedoen? Vragen? Mail ons: groenaandebuurt@gmail.com