Columns

Columnist:

Raadspraat

Regionale energiestrategie

Begin oktober zijn het Rijk, mede-overheden, maatschappelijke organisaties, vakbonden en het bedrijfsleven de tweede fase ingegaan van een proces dat uiteindelijk moet leiden tot een concept-klimaatakkoord.

Columnist:

Raadspraat

Ondoordachte politiek

Ik heb de VVD het afgelopen jaar zien veranderen en herken de partij niet meer. Ik ben verbaasd en verwonderd. Dat is jammer. Want ik kon het – als conservatieve CDA-er – daarvoor altijd erg goed vinden met de VVD. De laatste periode samen in de oppositie en daarvoor samen in de coalitie.

Columnist:

Raadspraat

Gebroken beloften

"Er is lastenverlichting mogelijk."
"Voor de doelstelling Klimaatneutraal in 2030 hanteren we het uitgangspunt CO2-neutraal."
"We hechten aan een gezonde reserve voor de kosten van de gemeente in het sociaal domein."
"Naar verwachting zijn er 1000 extra woningen nodig."

Columnist:

Raadspraat

Moeizame start

Na het verdriet en gemis na het overlijden van Jan Burger is er voor de fractie van de SP werk aan de winkel. Wij hebben de eerste vragenronde over begroting van 2019 aan ons voorbij laten gaan. Uit respect voor Jan en zijn familie.

Columnist:

Raadspraat

Jeugdzorg, ons zorgenkindje...

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdzorg. De uitgangspunten waren prachtig: eigen verantwoordelijkheid, de-medicaliseren, één gezin-één plan en juiste hulp op maat. In Den Haag werd er niet bij gezegd dat het 'gewoon' een drastische bezuinigingsmaatregel is!

Columnist:

Raadspraat

Samen met de rijke groenen

Het is u vast niet ontgaan. Heftige weerstand van omwonenden tegen windmolenpark Goyerbrug. Logisch, want wie wil graag meer dan 200 meter hoge kolossen in de achtertuin? Zeker als de ontwikkelaar slechts een fooi geeft ter compensatie van overlast.

Pagina's