Columns

Columnist:

Raadspraat

Armoede

Wie de jeugd heeft, heeft (g)een toekomst?)

Ik sta voor kansengelijkheid, mijn hele leven al. En al helemaal bij kinderen, die moeten naar school kunnen, vriendjes maken, buitenspelen en meer.

Columnist:

Raadspraat

Denken, durven, doen!

Het is prettig wonen in Wijk Bij Duurstede. Zeker nu sinds kort we ook op zondag kunnen winkelen. Het is één van de eerste wapenfeiten van de VVD en de nieuwe gemeenteraad.

Columnist:

Raadspraat

Minder betaalbare woningen?

Deze week bespreekt de raad de kadernota, grofweg de eerste versie van een begroting. Hierin verdwijnen de tekorten op het sociaal domein als sneeuw voor de zon, waar grote vraagtekens bij gezet kunnen worden.

Columnist:

Raadspraat

'De wind waait waarheen hij wil'

Binnen de gemeentepolitiek wordt er gedebatteerd over zaken die binnen de gemeente van Wijk bij Duurstede spelen. Sommige onderwerpen houden niet op bij de grens van de gemeente Wijk bij Duurstede. Denk maar eens aan veiligheid, mobiliteit, etc.

Raadspraat: ZZP-er en financieel in de knel?

Een artikel in Trouw over zzp-ers die in financiële problemen zijn gekomen zette me aan het denken. Het blijkt helemaal niet vanzelfsprekend dat gemeenten zzp-ers helpen wanneer ze in financiële problemen komen.

Columnist:

Raadspraat

Een nieuwe bestuursstijl

De coalitie is inmiddels aangetreden als college en een belangrijk onderdeel van het programma is een nieuwe bestuursstijl. Hierin kan uw lokale partij WijkNU zich grotendeels vinden en wij zijn dan ook verheugd dat er kennelijk nu serieus naar de kiezers/burgers geluisterd gaat worden.

Columnist:

Raadspraat

Kansenongelijk onderwijs?

Ik kijk terug op geweldig onderwijs. Met als klap op de vuurpijl de misschien wel de belangrijkste periode uit mijn leven: De basisschool. In mijn geval juf Eline en meester Koekoek op basisschool "de Ark" in Geldrop. Juf Eline bezat een engelengeduld en leerde mij lezen en schrijven.

Columnist:

Raadspraat

Ambitieuze opgave

21 maart heeft de kiezer gesproken en won de VVD de gemeenteraadsverkiezingen. De VVD is direct gaan DOEN en rondde snel de informatie af. Dit leidde tot het advies om een coalitie te vormen tussen de VVD, Groenlinks en de Protestant Christelijke Groepering.

Columnist:

Raadspraat

Wij zullen doorgaan

Naar verwachting zit er op het moment dat u deze column leest een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. De Wethouders worden geleverd door Groen Links, de PCG en de VVD. Hun eerste presentatie geeft ons weinig vertrouwen in hun toekomst. Desalniettemin wensen wij hen succes.

Pagina's