Columns

Columnist:

Raadspraat

De oplossing, 1.000 extra banen!

Woensdag 16 januari is een beetje laat, maar ik wil toch graag beginnen met iedereen een voorspoedig 2019 te wensen. Namens mijzelf en alle vrijwilligers van onze beweging WijkNU.

1.000?

Columnist:

Raadspraat

Samenwerken

In een gezonde democratie beslist een meerderheid, met een zeker respect voor belangen van minderheden. In onze gemeente zou dat betekenen dat met de belangen van de kiezers van de kleinste oppositiepartij -D66- rekening wordt gehouden.

Columnist:

Raadspraat

Liberale werkelijkheid

De gemeente heeft flinke tekorten. De spaarrekening die door vorige colleges in de zorg is aangelegd is leeggeplunderd. Dat is deels aan dit college te wijten. Daar komen we vast een keer op terug.

Columnist:

Raadspraat

Bagger en nog eens bagger…

Het is al een tijdje oorverdovend stil wat betreft de Bosscherwaarden. Als je niet beter weet zou je denken dat het plan gedumpt is… Er zijn tal van verschillende politieke opvattingen rondom dit plan.

Columnist:

Raadspraat

Regionale energiestrategie

Begin oktober zijn het Rijk, mede-overheden, maatschappelijke organisaties, vakbonden en het bedrijfsleven de tweede fase ingegaan van een proces dat uiteindelijk moet leiden tot een concept-klimaatakkoord.

Columnist:

Raadspraat

Ondoordachte politiek

Ik heb de VVD het afgelopen jaar zien veranderen en herken de partij niet meer. Ik ben verbaasd en verwonderd. Dat is jammer. Want ik kon het – als conservatieve CDA-er – daarvoor altijd erg goed vinden met de VVD. De laatste periode samen in de oppositie en daarvoor samen in de coalitie.

Columnist:

Raadspraat

Gebroken beloften

"Er is lastenverlichting mogelijk."
"Voor de doelstelling Klimaatneutraal in 2030 hanteren we het uitgangspunt CO2-neutraal."
"We hechten aan een gezonde reserve voor de kosten van de gemeente in het sociaal domein."
"Naar verwachting zijn er 1000 extra woningen nodig."

Pagina's