Columns

Columnist:

Raadspraat

Samen met de rijke groenen

Het is u vast niet ontgaan. Heftige weerstand van omwonenden tegen windmolenpark Goyerbrug. Logisch, want wie wil graag meer dan 200 meter hoge kolossen in de achtertuin? Zeker als de ontwikkelaar slechts een fooi geeft ter compensatie van overlast.

Columnist:

Raadspraat

Raadsbrede conferentie Duurzaamheid

Op dinsdag 18 september is er de aftrap van een nieuw burgerparticipatieproject van de Gemeenteraad, een conferentie over duurzaamheid, een initiatief van WijkNU waar alle partijen aan bijdragen.

Columnist:

Raadspraat

Armoede

Wie de jeugd heeft, heeft (g)een toekomst?)

Ik sta voor kansengelijkheid, mijn hele leven al. En al helemaal bij kinderen, die moeten naar school kunnen, vriendjes maken, buitenspelen en meer.

Columnist:

Raadspraat

Denken, durven, doen!

Het is prettig wonen in Wijk Bij Duurstede. Zeker nu sinds kort we ook op zondag kunnen winkelen. Het is één van de eerste wapenfeiten van de VVD en de nieuwe gemeenteraad.

Columnist:

Raadspraat

Minder betaalbare woningen?

Deze week bespreekt de raad de kadernota, grofweg de eerste versie van een begroting. Hierin verdwijnen de tekorten op het sociaal domein als sneeuw voor de zon, waar grote vraagtekens bij gezet kunnen worden.

Columnist:

Raadspraat

'De wind waait waarheen hij wil'

Binnen de gemeentepolitiek wordt er gedebatteerd over zaken die binnen de gemeente van Wijk bij Duurstede spelen. Sommige onderwerpen houden niet op bij de grens van de gemeente Wijk bij Duurstede. Denk maar eens aan veiligheid, mobiliteit, etc.

Raadspraat: ZZP-er en financieel in de knel?

Een artikel in Trouw over zzp-ers die in financiële problemen zijn gekomen zette me aan het denken. Het blijkt helemaal niet vanzelfsprekend dat gemeenten zzp-ers helpen wanneer ze in financiële problemen komen.

Columnist:

Raadspraat

Een nieuwe bestuursstijl

De coalitie is inmiddels aangetreden als college en een belangrijk onderdeel van het programma is een nieuwe bestuursstijl. Hierin kan uw lokale partij WijkNU zich grotendeels vinden en wij zijn dan ook verheugd dat er kennelijk nu serieus naar de kiezers/burgers geluisterd gaat worden.

Columnist:

Raadspraat

Kansenongelijk onderwijs?

Ik kijk terug op geweldig onderwijs. Met als klap op de vuurpijl de misschien wel de belangrijkste periode uit mijn leven: De basisschool. In mijn geval juf Eline en meester Koekoek op basisschool "de Ark" in Geldrop. Juf Eline bezat een engelengeduld en leerde mij lezen en schrijven.

Pagina's