Zinloze belasting

Om de staatskas te spekken voerde het kabinet CDA, VVD met steun van de PVV de verhuurdersheffing in. Deels was dit een straf tegen de zelfverrijking bij grote woningbouwcorporaties (de Maserati-rijdende directeuren). Nu de crisis weg is, het geld in Den Haag tegen de plinten op klotst, gaan de rechtse beleidmakers door met het leegplukken van huurders. De PVV is bijgedraaid en ook tegen. Maar woningbouworganisaties maken nog steeds miljarden over aan zinloze belastingen, zoals naast de heffing ook ATAD, een Europese belasting die in andere landen gewoon niet opgehaald wordt.

Lokaal zijn WS Cothen en Viveste per jaar meer dan 1000 euro per woning kwijt. Bij een maximale huuropbrengst van 720 euro gaat dus minstens anderhalve maand huur naar het kabinet. De ministers maken nu een mooie sier door miljarden euro te investeren in woningbouw. Dat bedrag komt bijna helemaal van corporaties. Viveste en WS Cothen kunnen nu niet investeren in meer woningen, of in het verduurzaming van woningen (isolatie). Krommer kan het rechtse beleid bijna niet zijn.

Als we hier lokaal vragen over stellen blijft het college bij monde van wethouder Joustra ontkennen dat het zo is, of de heffing bagatelliseren. Onze starters en ouderen zijn echter de klos en moeten overal langer wachten voor een fatsoenlijke betaalbare woning. Hoezo einde van de crisis? De lonen blijven te laag en vele lasten stijgen.

Aedes, de vereniging van corporaties wil af van de zinloze heffing. De Woonbond, de vereniging van huurders, staat achter die eis. De SP ook. Lokaal roepen we met een motie de wethouders op om bij zo veel mogelijk instanties aan de bel te trekken. Laat dat geld in Langbroek, Cothen of Wijk blijven. Laat Viveste en WS Cothen meer betaalbare woningen neerzetten. Laat onze eigen starters en ouderen profiteren van dat door lokale huurders betaalde geld.

Welke andere partijen wil niet dat de lokale wethouders zich hiervoor inzetten? De SP staat komende zaterdag op de Wijkse Markt klaar voor mensen en hun verhaal over hun woningcrisis. Kom dus vanaf 10.00 uur gerust langs. De koffie staat klaar.

Jeroen Brouwer, SP