• Gerard Migchels

    Anneke Troost

Wingewest Cothen

Ik heb een zwak gekregen voor Cothen. De hands-on mentaliteit. Niet lullen maar poetsen. Er zijn voor elkaar bij tegenslagen. CDA leden hebben me verteld over hoe Cothen - als zelfstandige gemeente – werd bestuurd: ondernemend en pragmatisch. Maatschappelijk betrokken CDA wethouders besloten indertijd de Kamp en de Zuid Oosthoek voor woningbouw te kopen. Dit bleek letterlijk een gouden greep. Na de fusie heeft de gemeente Wijk bij Duurstede heel veel leuke dingen kunnen doen met opbrengt uit deze grondaankopen. Wingewest Cothen heeft meerdere miljoenen opgeleverd.

Dit had ik als CDA-er in mijn achterhoofd toen ik drie week geleden tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in de Carolusschool luisterde naar de wethouder. Die daar dan aangeeft dat een gedeelte van de bedrijfsverplaatsingen van het bedrijventerrein Cothen naar het Stefanusterrein te duur is. De boekwaarde van de bedrijfspanden is te hoog. Dus niet alle bedrijven komen in aanmerking voor een verplaatsing. Ik dacht toen direct: we laten een kans liggen om zoveel mogelijk bedrijven te verplaatsen. Ofwel een kans voor nog meer woningen en nog minder vrachtwagens door Cothen.

De week erna hadden we een vergadering in de raad over dit onderwerp. Ik heb wethouder Marchal toen gevraagd om toch ook de resterende bedrijven mee te nemen in de doorrekening van de plannen. En ik heb namens het CDA gevraagd om daar dan ook ondernemend en creatief naar te kijken. Of die gebouwen met een hoge boekwaarde dan misschien een andere functie kunnen krijgen. Bijvoorbeeld jongerenhuisvesting. De wethouder heeft dat toegezegd.

Het kan toch niet zo zijn dat we de kans die er nu ligt om zoveel mogelijk bedrijven te verplaatsen niet maximaal benutten. Ik weet dat dit mogelijk flink geld gaat kosten. Maar daar staat heel wat tegenover: fors minder vrachtverkeer op de Willem Alexanderweg en op de Dorpsstraat en flink meer woningen. Een verbetering van de veiligheid en het leefklimaat in het dorp. De Cothenaren verdienen het om wat terug te zien van de grondopbrengsten uit Cothen.

Gerard Migchels

Fractievoorzitter CDA