• Serge Segboer

    Ankie Meutgeert

Wijk vitaal

Het gaat goed met Nederland, en het gaat ook goed met Wijk bij Duurstede.

De meeste Nederlanders zijn uitermate tevreden met hun leven. Veel mensen zijn ook positief over hun leven.

Een goed draaiende economie heeft evenwel ook gevolgen voor de huizenmarkt. We zien dat de kredietcrisis heeft geleid tot achterstand in de nieuwbouw.En we stellen vast, dat de nieuwbouw nog steeds achterblijft bij de vraag.

We hebben in Wijk Bij Duurstede tot 2030 ruim duizend extra huizen nodig om iedereen fatsoenlijk onderdak te bieden. De VVD wil dan ook dat die huizen er zo snel mogelijk komen. In eerste aanleg voor onze eigen inwoners. Dat werd ook door de leerlingen van het Revius College ingebracht tijdens het avonddebat op de dag van de Politiek vorige week donderdag en werd- en wordt door de VVD onderkend.

Wat de VVD betreft zijn dat met name koophuizen in het goedkopere segment. Juist daar is de woningnood hoog. Bovendien draagt een eigen huis bij aan de vermogensvorming van mensen, de eigen spaarpot.

Afgelopen raadsvergadering heeft de raad unaniem een motie aangenomen om snel de eerste nood te gaan ledigen. De credits verdient Gerard Migchels voor zijn initiatief hierin.

Wat de VVD betreft is het nu een kwestie van doorpakken. Hiervoor is eerst groen licht nodig bij de provincie. Aan de stevige groeiopdracht voor de provincie wil Wijk bij Duurstede haar aandeel graag bijdragen.

Duizend nieuwe huizen vragen ook om een aangepaste infrastructuur, die voorbereid is op de toekomst. We zijn als VVD dan ook blij dat in de plannen van het college over verkeer en vervoer het onderzoek naar een turbo rotonde met fietstunnel een prominente plek heeft gekregen.

Zo zorgen we voor een snelle en veilige doorstroming aan de rand van de stad.

U ziet, er liggen grote opgaven op ons te wachten. Met de gekozen richting kunnen we Wijk bij Duurstede vitaal houden. Het is nu een kwestie van hard werken aan de uitvoering. Ons college van VVD-GL-PCG werkt hier op alle fronten keihard aan. De VVD kiest voor DOEN!

Serge Segboer, raadslid VVD Wijk bij Duurstede-Cothen-Langbroek