• Jan Oechies

    SP

Wij zullen doorgaan

Naar verwachting zit er op het moment dat u deze column leest een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. De Wethouders worden geleverd door Groen Links, de PCG en de VVD. Hun eerste presentatie geeft ons weinig vertrouwen in hun toekomst. Desalniettemin wensen wij hen succes.

Tegelijkertijd het afscheid van wethouder Jeroen Brouwer. Jeroen volgde, zonder aarzelen, Jan Burger op. Jan moest vanwege gezondheidsredenen zijn politieke carrière staken. Jeroen heeft het fantastisch gedaan. Op zijn eigen wijze. In korte tijd heeft hij belangrijke dossiers aangepakt. Als teamspeler wisten hij samen met zijn ambtenaren belangrijke zaken tot stand te brengen. Met de stootkracht die bij een SP-wethouder past wist hij zaken uit het slop te halen. Jeroen ontzettend bedankt wat je voor de inwoners hebt gedaan. Jouw wethouderschap smaakte naar heel veel meer.

Van de milde kracht die de Wijkse oppositie kenmerkt zullen wij krachtig de verworvenheden van 12 jaren SP in het college verdedigen en verder ontwikkelen. Het sociaal domein is in deze periode veranderd en heeft de sociale vorm gekregen die we kennen. Om door te gaan zetten wij ons in voor een meetinstrument dat laat zien of de investeringen in de WMO, jeugdzorg en participatie zinvol zijn en leiden tot beter deelnemen in de samenleving van onze cliënten. Wij zullen ons hard blijven maken dat de gelden daadwerkelijk aan deze zorg zullen worden besteed. Zorg is mensenwerk en blijft maatwerk. We blijven strijden voor betaalbare woningen. De 35 % sociale woningbouw, betaalbaar bouwen voor ouderen en jongeren. We hoorden de beoogd VVD-wethouder zeggen dat bouwen aan de markt moet worden overgelaten. Ontwikkelaars zoeken altijd maximale winst en maken dure woningen. Wij zullen samen met de twee woningbouwcoöperaties strijden voor nieuwe sociale huurwoningen. Zoals we blijven strijden voor de lokale ondernemers, voor de sportverenigingen en om inwoners meer zeggenschap te geven over hun eigen omgeving (wijkgericht werken). Milieu en duurzaamheid zijn ons dierbaar en vragen om gedegen onderzoek zonder uitsluitingen vooraf.

En ja, wij zullen ons weer op straat laten zien. Komende zaterdag al van 11.00 uur tot 13.00 uur op de Markt. Wij blijven naar de Wijkse samenleving luisteren. Wij willen met u praten over een beter en socialer Wijk. Onze hulpdienst blijft helpen bij problemen. Wijst de weg naar hulpverleners. We gaan mooie acties opzetten, festivals organiseren, enzovoort.

Tijdens het schrijven van deze column luister ik naar Ramses Shaffy. De eerste 4 zinnen van het lied klinken mij als muziek in de oren. "We zullen doorgaan. Met de stootkracht. Van de milde kracht. Om door te gaan".

Jan Oechies.