Stille killers

De overheid doet te weinig tegen luchtvervuiling. Zo oordeelde de rechter vorige week. Al eerder bleek dat Nederland internationale afspraken tegen klimaatverandering onvoldoende nakomt. Ecologie en economie zijn uit elkaar gedreven, door de manier waarop we energie opwekken, ons verplaatsen en landbouw en industrie bedrijven. We misbruiken ons natuurlijk kapitaal om financieel kapitaal te creëren. Met als gevolg een schaarste van grondstoffen, uitputting van de bodem en vervuiling van water en lucht.

Dat lijkt soms een ver-van-mijn-bed-show, maar ook in ons mooie Wijk zijn de gevolgen voelbaar. Het Longfonds beoordeelt de luchtkwaliteit in grote delen van onze gemeente vaak als 'matig'. En zelfs de wettelijke normen werden hier niet altijd gehaald. Die zijn bovendien veel te slap waardoor alsnog gezondheidsschade ontstaat. De WHO adviseert om hogere eisen te stellen. Met als winst: 800 minder doden, 1.700 minder ziekenhuisopnames, 1,5 miljoen dagen minder ziekteverzuim en iedereen drie levensmaanden erbij!

Zelfs bij dit soort problemen, met oorzaken op (inter)nationaal niveau, speelt de gemeente een steeds grotere rol. Vroeger ging het bestemmingsplan alleen over wat je waar mocht doen. Binnenkort moet de gemeente ook duidelijk maken hoe de leefomgeving gezonder wordt en blijft. Bij wettelijke normen wordt vaak geen rekening gehouden met de stapeling van milieueffecten (bijv. én geur én geluid én fijnstof én bodemverarming). Afzonderlijk voldoet een situatie aan de norm, maar de combinatie tast milieu en gezondheid aan. De gemeente kan dat voorkomen door die effecten goed in kaart te brengen, tegen elkaar af te wegen en ruimtelijk slim te plannen. Zo'n integrale afweging vindt nog te weinig plaats. Situaties worden te veel ad hoc beoordeeld. Afzonderlijk lijkt het mee te vallen, maar bij elkaar raakt ons natuurlijk kapitaal langzaam uitgeput. En de natuur zit niet aan tafel. Vandaar mijn oproep (aan collega's): geef een stem aan dat gemeenschappelijk belang. Daarvoor hebben we de overheid opgericht. Een beter leefmilieu begint ook bij de gemeente.

Niek van Staaden GroenLinks