• Anneke Troost

Stiekem toch windmolens?

Er is een nieuwe raad gekozen en geïnstalleerd. Maar we doen het nog met de 'oude' wethouders. Deze 'oude' wethouders hebben bedacht dat de nieuwe raad zich moet buigen over de zogenaamde 'startnotitie participatieproces toetsingskader duurzame energie'. Dat klink niet zo gevaarlijk. Een startnotitie. En duurzame energie. Wie kan daar nu tegen zijn? Maar feitelijk gaat het over de eerste stap in het (participatie) proces om te komen tot zonnevelden en windmolenparken. En dan wordt het politiek interessant. Wie zijn er nu aan het formeren? En wat vonden zij ook al weer van windmolens? VVD tegen, GroenLinks voor en de PCG is langzaam aan het schuiven. Van tegen naar voor. Want welke wethouder ging ook al weer over duurzame energie? Hans Marchal. De oude en zeer waarschijnlijk ook de nieuwe wethouder.

Het CDA heeft in de verkiezingscampagne duidelijk aangegeven deze raadsperiode tegen windmolens te zijn. Windmolens in onze gemeente zorgen voor lokaal opgewekte duurzame energie. Dat is fijn. Maar er zitten ook de nodige nadelen aan. Vooral landschappelijk. Het CDA zet daarom voor lokale duurzame energieproductie liever voluit in op alternatieven. Zoals zonnepanelen, biogas en mogelijk op termijn aardwarmte.

Het CDA is tegen het op een kier zetten van de deur voor windmolens via een participatieproces. Als het aan mij ligt heet de startnotitie 'Participatieproces toetsingskader zonnevelden'. En dan heb ik ook al direct een belangrijk kader dat ik mee wil geven: geen zonnevelden op vruchtbare landbouwgrond zolang de daken van boerderijen, schoolgebouwen, sporthallen en bedrijfsgebouwen nog niet vol liggen met panelen.

Ik ben benieuwd wat in het coalitieakkoord komt te staan. Gaat de VVD alsnog door de bocht? En wat hebben ze er dan voor terug gekregen? Gratis Gavenbol, een turboronde bij de Geer en afschaffing van de hondenbelasting? Komen er stiekem toch windmolens? Het CDA is duidelijk. Wij zeggen nee tegen windmolens.

Gerard Migchels, fractievoorzitter CDA