• Gerard Migchels (CDA)

Raadspraat

Zandwinning in de Bosscherwaarden?

Het is al ruim 5 jaar geleden dat ik voor het eerst werd geconfronteerd met het idee van een ontwikkelaar van grootschalige zandwinning in de Bosscherwaard. In maximaal 8 jaar tijd. Met mooie toegankelijke natuur. Erg aantrekkelijk. Zeker vanwege de suggestie die werd gewekt dat dit de gemeente ook heel veel geld zou kunnen opleveren. Maar dat bleek toch anders. Geen grote geldbedragen vrij te besteden door de gemeente maar een sobere 'maatschappelijke' compensatie gekoppeld aan ontwikkelingen rondom de Rijn en Lek.

Zandwinning bleek ook steeds meer negatieve kanten te hebben. Allereerst het risico van de duur van de zandwinning. Dat zou uiteindelijk zelfs meer 20 jaar kunnen duren. En welke consequenties heeft het voor grondwaterpeilen in de omgeving? Komen de fruitbomen niet in het water te staan? En welke risico's brengt het storten van vervuilde bagger met zich mee? De onrust bij de omwonenden nam dan ook steeds verder toe. En die onrust werd verder versterkt door een moeizame informatie verstrekking en communicatie met omwonenden. Eind 2016 bleek dat in het ontwerp geen plek meer was voor landbouw. Ofwel 100 ha landbouwgrond minder . Met flinke impact voor onze melkveehouders die elke ha kunnen gebruiken om hun bedrijven grondgebonden te maken.

En de tijd tikte door. De ontwikkelaar is wettelijk verplicht om de milieu effecten goed in kaart te brengen. Zodat de provincie en de gemeente een goed overwogen besluit kunnen nemen. Er werd ons beloofd dat dit eind 2017 gereed zou. De onrust bij omwonenden was ondertussen nog verder toegenomen. Echter eind 2017 bleek dat pas halverwege 2018 de milieu effecten definitief in kaart gebracht zouden zijn. Op dat moment waren we het CDA verkiezingsprogramma aan het schrijven. En besloot het CDA dat het nu echt genoeg is: geen zandwinning! Want de omwonenden hebben al lang genoeg in onzekerheid geleefd. Ook al gaat de ontwikkelaar naast een zwemgelegenheid in de Lunerburgerwaard met nog meer 'maatschappelijke compensatie' komen.

Gerard Migchels, fractievoorzitter en lijsttrekker CDA