• Wietze Smit

    WijkNu

Raadsbrede conferentie Duurzaamheid

Op dinsdag 18 september is er de aftrap van een nieuw burgerparticipatieproject van de Gemeenteraad, een conferentie over duurzaamheid, een initiatief van WijkNU waar alle partijen aan bijdragen.

Een raadsbrede conferentie die ook toegankelijk is voor burgers, echter de capaciteit van het stadskantoor is beperkt en het is dus zaak is u tijdig in te schrijven voor deelname (wees alert wanneer de inschrijving van start gaat).

De doelstelling

Er wordt van alles geroepen over duurzaamheid, iedereen kent de windmolendiscussie. Maar er is zoveel meer gaande niet alleen op lokaal niveau, maar ook nationaal en globaal wordt er hard gewerkt aan de aanpak van CO2 uitstoot en alternatieven voor fossiele energie. Het is daarom van groot belang dat niet alleen raadsleden, maar ook inwoners op de hoogte gesteld worden van deze ontwikkelingen en mee kunnen praten over de te maken keuzes.

Programma

Als initiators, de agendacommissie en gezamenlijke partijen zijn wij er trots op een programma te bieden met twee keynote sprekers van de TU Delft die nationaal en internationaal erkenning genieten over de onderwerpen aardwarmte en waterstof (H2).

Ad van Wijk (regelmatig op radio en tv) schetst de H2 ontwikkelingen van Japan, die over twee jaar de olympische spelen volledig op H2 doen (inclusief de vlam) en hiervoor een complete infrastructuur hebben ontwikkeld als alternatief voor kernenergiecentrales.

Daarnaast kunt u kiezen uit workshops van lokale ondernemingen over isolatie, de EWEC en zonnepanelen. Een specialist over de mestvergister, een TNO specialist specifiek voor bedrijven, energie uit water en over een nieuw soort kernreactor met minder risico's waarmee ook in ons land proeven worden genomen.

Trots op Wijk

U ziet hierboven een programma waar Wijk trots op kan zijn. Waarom?

Het grootste deel van de sprekers komt uit onze Gemeente en werkt kostenloos mee aan deze conferentie die ons moet helpen keuzes te bepalen.

Keuzes op basis van feitelijke en brede informatie, zonder dwang tot dure investeringen. Er is al genoeg over de balk gesmeten.

Wietze Smit, fractievoorzitter WijkNU