• BBnu

Parkeerbeleid

Al meer dan 10 jaar is het de wens van diverse colleges om een oplossing te zoeken voor ons parkeerprobleem bij evenementen. Aangezien het aantal evenementen almaar toeneemt en de toeristen steeds meer ons prachtige stadje weten te vinden, begint het 'parkeerprobleem' nijpender te worden. Een stukje historie leert hoe er al flink aan geld en inzet is gebruikt om tot een oplossing te komen. Eerst heel wat ambtelijk denkwerk, zonder concreet plan, maar vanzelfsprekend met het instellen van een werkgroep. Deze officiële werkgroep met vrijwilligers (die een kant en klaar rapport in de la zag verdwijnen) vraagt zich na jaren nog steeds af waar ze zich voor hebben ingezet. Daarna een burgerinitiatief dat de Zandweg creatiever wilde gebruiken en helemaal geen respons heeft gekregen.

Vervolgens, als particulier initiatief, het plan van uw lokale partij om het grasveld aan de Stadshaven, voor de olieboot, te voorzien van grastegels en in te richten als 'overloop' bij parkeerdrukte. Hiermee wordt eenheid van beleid bereikt met de plannen om toeristen via de Stadshaven, via de Oeverstraat en Peperstraat naar de binnenstad te leiden. Hoe simpel kan het zijn? Voor minder dan de kosten van een 3-jarig proefje. Blijkens de reacties, een goed plan, geen enkel tegenargument ontvangen. Dan het burgerinitiatief van WijkNogLeuker dat het grasveld aan de rechterkant van de haven van grastegels wilde laten voorzien, waardoor deze plek met ca. 200 plekken als overloop bij evenementen en in de winter als ijsbaan gebruikt zou kunnen worden. Dit plan door Rijkswaterstaat goedgekeurd ; tegen extreem lage kosten (ca. € 90.000) een structurele oplossing. Ook in dezelfde la verdwenen. WNL vraagt zich af waarom de SP steeds met andere opties komt, die veel duurder zijn, geen echte oplossing bieden en waarbij de SP het meewerken van de gepredikte burgerparticipatie volledig demotiveert.

Dan de klap op de vuurpijl. Wethouder (SP) komt enkele weken na zijn aanstelling met een reactie. Hij is met een ambtenaar door de stad gelopen en heeft hier en daar nog wat parkeerplaatsen ontdekt. En aangezien we weer wat geld over hebben kunnen we dus met een gerust hart, alle burgerinitiatieven negerend, een 3 jarige proefje starten voor een bedrag van maar liefst 6 cijfers!

Het college (SP, GL en PCG) denkt dat onze burgers ten allen tijde bereid om dit geld bij elkaar te brengen in de vorm van precario, hogere OZB, minder zorg, etc… voor dit soort visieloze plannenmakerij, waarbij goede particuliere initiatieven volledig genegeerd worden.

De lokalen hebben een andere mening. Het meeste dat succesvol van de grond is gekomen de afgelopen jaren is particulier initiatief. Vrijwilligers die meer financieel ondersteund en gefaciliteerd zouden moeten worden. In plaats van gekort, genegeerd en zelfs tegengewerkt.

Wietze Smit, BurgerBelangenNú