• Marco Petri

    Petri

Opstaan en verder gaan

De vakantie is voorbij. Ook de politiek is weer van start gegaan. Nog een half jaar voor dit college want 18 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadverkiezingen. Partijen zijn weer bezig met de voorbereidingen voor een verkiezingscampagne. Het is nu het moment om terug en vooruit te kijken. Wat is de kiezer beloofd en wat is gerealiseerd? Wat willen we in de nieuwe periode voor onze inwoners in de gemeente Wijk bij Duurstede bereiken?

Eén van de dagelijkse ergernissen is nog steeds het groenonderhoud. Wat mij betreft moet dat veel beter en consequent worden bijgehouden. Het vorige college heeft onder druk van bezuinigingen flink lopen korten op het beschikbare budget voor groenonderhoud.

De PCG heeft hier altijd tegen gestemd. Iedereen ziet inmiddels dat het zo niet moet en destijds een verkeerde keuze is geweest!

Gelukkig is onze PCG-wethouder zich hiervan bewust en wordt er geld vrijgemaakt voor de buitenruimte. Vooruitlopend op de ambtelijke fusie met Houten is er veel samengewerkt en is er praktische kennis opgedaan over een meerjaren aanpak. Nu, na het beëindigen van het ambtelijke fusie traject, zal de weer zelfstandige afdeling Beheer weer robuust gemaakt moeten worden en op de toekomst ingericht.

Een nette, schone en duurzaam verzorgde leefomgeving is van groot belang! Daar wil de PCG in investeren!

In het buitengebied wordt geïnvesteerd met (de eerste fase van) de aanleg van glasvezel. Deze voorzieningen zijn (bijna) onontbeerlijk voor bedrijven, scholieren en bewoners in het buitengebied. Onze wethouder heeft zich hier vanaf het begin heel sterk voor ingezet. Hopelijk volgt het andere deel ook snel! De PCG is trots dat dit bereikt is!

Heb ik uw belangstelling voor de PCG gewekt? Wilt u per email elke maand onze nieuwsbrief ontvangen? Laat het ons weten? nieuwsbrief@pcgwijkbijduurstede.nl