• Gerard Migchels

    Anneke Troost

Niet van het groene gas af

Er is een nieuwe campagne van het rijk om ons te verleiden om wat te gaan doen voor het klimaat: iedereen doet wat. Dat spreekt me als CDA-er aan. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen. Doen wat bij jou past. Dat is dan ook wat een groep van 8 melkveehouders heeft gedaan bij het realiseren van een biovergister in Cothen. Na 10 jaar voorbereiden is vorige maand de eerste schop in de grond gegaan. De vergister kan de helft van alle huishoudens van de gemeente Wijk bij Duurstede voorzien van groen gas.

Deze ondernemers verbinden twee belangrijke opgaven waar we in Nederland voor staan. Stapsgewijs geen fossiele brandstof meer gebruiken. En stapsgewijs komen tot kringlooplandbouw, met zo weinig mogelijk grondstoffen van buiten het gebied.

De vergister maakt groen gas van mest uit de Krommerijnstreek en de Utrechtse Heuvelrug en reststromen uit levensmiddelen industrie. Zoals cacaodoppen, fruitmix en vliesjes van tarwekorrels. Om de investering terug te verdienen is er een garantieprijs vanuit de overheid per m3 groengas. Des te hoger de marktprijs voor groengas, des te minder legt de overheid bij.

De vergister produceert ook nog een kunstmestvervanger en een bodemverbeteraar. Die melkveehouders, akkerbouwers en fruittelers uit de regio kunnen gebruiken. Waarmee de vergister bijdraagt aan kringlooplandbouw.

Aan elke vorm van duurzame energie kleven nadelen. Windmolens hebben flinke impact in het landschap. Zonnevelden kosten vruchtbare landbouwgrond. En bij vergisten is er het risico op geurhinder. Dit risico beperkt de vergister in Cothen door luchtafzuiging.

De vergister in Cothen komt qua duurzame energieproductie overeen met een grote windmolen of tientallen ha zonnevelden. En het vraagt geen verzwaring van het elektriciteitsnet. En 5.000 woningen hoeven niet van het gas af. Ze kunnen overstappen van aardgas naar het groene gas.

Ik ben als CDA-er dan ook trots op deze 8 melkveehouders. Ze steken hun nek uit om hun bedrijven te verduurzamen en tegelijkertijd zorgen ze ook voor veel duurzame energie.

[Gerard Migchels
Fractievoorzitter CDA