• Ankie Meutgeert

Naweeën begroting…

Afgelopen periode is er zowel door het college als de ambtelijke organisatie weer veel werk verzet om een goede begroting voor 2020 op te stellen. Het resultaat mag er ondanks de financiële tegenwind uit Den Haag zijn. De PCG vindt de begroting een mooie uitwerking van de kaders die voor de zomer door de gemeenteraad waren vastgesteld.

In tijden van schaarse middelen is het toch weer gelukt om een sluitende begroting neer te leggen. De OZB stijgt slechts met een inflatiecorrectie van 1,5%. De rioolheffing daalt en de afvalstoffenheffing gaat om redenen waar de gemeente geen invloed op heeft, omhoog. In 2020 wordt er meer geïnvesteerd in beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt geld gespaard voor op ons afkomende grote onderhoudsprojecten zoals bruggen en gebouwen. De PCG wil toekomstige generaties niet met deze kosten opzadelen. Regeren is immers vooruitzien.

Gelukkig hebben we nog niet hoeven tornen aan het voorzieningenniveau op het Sociaal Domein. Er loopt een project 'Grip op het sociaal domein' om de kosten te drukken. De lobby naar Den Haag voor structureel geld blijft echter nodig. Wij zetten ons hier dus ook voor in.

Mooi dat er ook extra geld wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. Een lastig onderwerp, maar wel een onderwerp waar we niet omheen kunnen. De insteek van de PCG is om onze inwoners hier veel meer bij te betrekken. Het is een onderwerp waar we gezamenlijk de schouders onder moeten zetten. Extra capaciteit is hierbij dus ook zeer welkom.

Er zijn wel eens begrotingen unaniem vastgesteld. Deze begroting was helaas een oppositie - coalitie strijd. Jammer… Ik loop nog niet zo heel lang mee, maar het verbaast mij hoe gemakkelijk oppositiepartijen tegen de begroting stemmen.

De aangedragen argumenten zijn mager en echte alternatieven komen niet boven tafel. Verantwoordelijkheid nemen is niet altijd de makkelijkste weg, maar wel een mooie! Door het op deze manier tegenstemmen moet de oppositie niet 'piepen' dat ze zichzelf buitenspel zetten, dat doen ze namelijk echt zelf!

Dit is alweer onze laatste column van dit jaar, wij wensen u alvast goede feestdagen en een gezond nieuwjaar.

Arie van Vliet, PCG