• Jan Oechies

    Ankie Meutgeert

Moeizame start

Na het verdriet en gemis na het overlijden van Jan Burger is er voor de fractie van de SP werk aan de winkel. Wij hebben de eerste vragenronde over begroting van 2019 aan ons voorbij laten gaan. Uit respect voor Jan en zijn familie. Vragen en opmerkingen die wij hebben komen op een later tijdstip wel aan de orde.

Voor de zomervakantie stemde de SP tegen de kadernota, waarin de hoofdpunten van beleid en de financiële kaders staan. Wij vonden dit nauwelijks een basis om tot een verantwoorde begroting te komen. Klakkeloos snijden in het sociaal domein en het realiseren van hobby's zijn lastig als er door Rijksbezuinigingen minder geld is. Bij het lezen van de begroting is het college kennelijk ook tot die conclusie gekomen. Zij roeit immers met de riemen die zij vanuit Den Haag krijgt. Ook in dit Wijkse huishoudboekje geldt dat als de euro elk jaar minder waard wordt, je meer euro´s nodig hebt. Dreigen met een crisis is dan wel het laatste dat nodig is. Gelukkig telt hier dat men beter ten halve gekeerd is dan ten hele gedwaald.

Maar we maken ons zorgen. Niet alleen over de begroting. Ook over de sociale woningbouw. De ene van kabinet Rutte volgt op de andere vanuit Europa. WS Cothen en Viveste zitten met de handen in het haar. Mensen moeten steeds langer wachten voor een sociale huurwoning. Voor de zomer stelden wij schriftelijke vragen over de gevolgen van al deze maatregelen. Een college moet vragen binnen drie weken beantwoorden. Wij wachten echter al vanaf juli op antwoord. Medio september zouden deze komen, maar er is nog niks. En dat terwijl de kranten vol staan van de desastreuze gevolgen van al deze maatregelen.

Wij weten al van onze lokale woningcorporaties hoe groot problemen zijn. Blijkbaar kan de nieuwe wethouder dat niet vinden. Hij wilt het bouwen van woningen aan de markt over wil laten. De bouw van betaalbare sociale huurwoningbouw staat laag op zijn agenda. Grappig dat juist hij tijdens het slaan van de eerste paal van de woningen aan de Dirk Fockstraat hij vertelde hoe bijzonder de rug-aan-rug woningen hier zijn. Even verderop staan de hofjeswoningen. Ook zo´n mooi project. Wat ons betreft mag dit de Jan Burger hof gaan heten. Ere wie ere toekomt! Betaalbaar wonen vergt gemeentelijke inzet. Helemaal voor huurwoningen. Als antwoorden al maanden weg blijven. Wat zegt dit over woningbouw?

Namens de fractie van de SP Jan Oechies