• Jos Soons

    Ankie Meutgeert

Met de stroom mee

Vele zaken raken ons allemaal direct of indirect; de energietransitie, verduurzaming van woningen, tekorten in het woningaanbod, beheersing van de stikstofuitstoot, die de landbouw en de bouw momenteel verlammen. Het is nogal wat en het lijkt allemaal tegelijk te komen.

Het is niet simpel of zelfs vanzelfsprekend om "met de stroom mee" te gaan.

De Noorderwaard-Noord is aangewezen als pilotwijk om 'van het gas af' gaan. Dit is op basis van vrijwilligheid. Er wordt samengewerkt met bedrijf De Woonpas die de verduurzaming kan uitvoeren en financieren. De kosten worden maandelijks verrekend via de gemeente. Uitgangspunt is gelijkblijvende lasten; dat wat wordt bespaard op de energierekening betaal je als kosten per maand voor verduurzaming van de woning.

Dit roept de nodige vragen op. Wat betekent die vrijwilligheid? Kan ik kiezen om toch aardgas te blijven gebruiken? Zo ja; voor hoelang? Hoe zeker is het dat mijn lasten gelijk zullen blijven en is er garantie? Woonpas garandeert slechts energiebesparing!

Waarom wordt niet eerst een haalbaarheidsstudie gedaan b.v. bij 5 verschillende woningtypen? Hoeveel moet worden geïnvesteerd en is dat een goed uitgangspunt voor anderen? Zijn er andere financieringsmogelijkheden b.v. door de gemeente via een coöperatie? Kan een lokale inkoopcombinatie goedkoper leveren? Door het weghalen van onzekerheid creëer je draagvlak en motiveer je mensen.

Als iedereen "met de stroom mee gaat" moet er ook heel veel geïnvesteerd worden in het stroomnetwerk, zodat de extra vraag verwerkt kan worden. Ook hier zijn nog vragen en onduidelijkheden over, ook hier lopen we tegen grenzen aan. DuurzaamWijk denkt dat het bestaande gasnetwerk belangrijk blijft voor transport van de benodigde energie zoals b.v. waterstof. Het zou zonde zijn dit netwerk te vroeg te verwijderen, iets dat bovendien veel extra kosten met zich mee brengt. Per woning rond de €800 maar wat zijn de kosten voor de leidingen in de straat of wijk?.

DuurzaamWijk wil graag met de stroom mee en zal, samen met u, de plannen en vorderingen kritisch volgen!

Jos Soons

DuurzaamWijk