• CDA

Kijken, kijken, maar niet kopen

De laatste jaren heeft de gemeente veel moeite om uit de rode cijfers te blijven, door allerlei stijgende kosten en steeds minder geld vanuit het Rijk. Toch is er één potje waar het geld tegen de plinten klotst: de grondexploitatie. Daar zouden we echter vanaf blijven, want dat geld is straks nodig voor betaalbare woningen voor onze jeugd. Begin dit jaar stelde ik toch de vraag of, als dit potje heel erg vol raakt, we er misschien wel iets uit konden halen om bijvoorbeeld -ik noem maar wat- een zwembad te bouwen? Dat werd ons ten zeerste ontraden. Zelfs terwijl het juridisch wel mogelijk is, nu we van het Rijk een groter deel van de grondexploitatie in de Algemene Reserve moeten stoppen. 'Er moet nodig voor de jeugd gebouwd worden, anders vergrijzen we nog sneller.' Wat schetst mijn verbazing bij de begrotingsbehandeling afgelopen maand? Het college haalt 8 ton uit de grondexploitatie (via de reserves) om het dreigend tekort op de jeugdzorg op te vangen! Geen woord meer over betaalbare woningbouw. Zelfs geen voorstel om ergens anders geld te besparen om dat mogelijke tekort mee op te vangen. Erger nog, dit college laat hun ambities gewoon staan: ruim een halve ton voor een ónderzoek naar de mogelijkheid van een fietstunnel bij de rotonde de Geer, ruim 3 (!) ton voor het maken van plánnen om energieneutraal te worden, bijvoorbeeld. Niks geen pas op de plaats in deze onzekere tijden. Onbegrijpelijk. Hoe gaat het college straks dan zorgen dat er betaalbare woningen worden gebouwd als de reserve van het grondbedrijf ook op is? Deze verschuiving van reserves mag dan juridisch mogen, het is precies het tegenovergestelde van wat dit college van VVD, GroenLinks en PCG begin dit jaar nog een TOPPRIORITEIT vond. Waar zien we dat ook alweer vaker? Zelfs als je als college toch graag iets van je ambities waar wilt maken, dan zou ik er tenminste voor kiezen iets concreets uit te laten voeren, in plaats van al dat geld in plannenmakerij en onderzoekjes te stoppen. Op deze manier gaat dit college de geschiedenis in als dat van 'kijken, kijken, maar niet kopen'.

Ageeth Vernooij, CDA