• Ed Speijer

    VVD

Jeugdzorg: kwaliteit en betaalbaarheid nu en in de toekomst belangrijk

De Jeugdzorg was de laatste jaren heel belangrijk voor inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. Dat verandert niet tijdens deze en toekomstige raadsperiodes.

De jeugd is onze toekomst. Zij moet zich in vrijheid en in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Een aantal jongeren heeft helaas door wat voor omstandigheid ook minder kansen op geluk dan gemiddeld en heeft het dan soms moeilijk. De VVD wil dat de zorg voor jongeren over 10 jaar ook nog goed is geregeld. De problemen en daarmee de kosten voor onze jeugdzorg nemen helaas erg toe. De financiële situatie is voor onze gemeente onhoudbaar geworden. Als VVD schreeuwen wij niet dat alles slecht geregeld is maar gaan ervoor! Jongeren, die ondersteuning nodig hebben vanwege schrijnende (gezins)situaties, moeten worden geholpen. Om de ondersteuning ook voor de toekomst betaalbaar te houden, onderzoeken onze professionals van Stichting Binding wat er speelt. Vervolgens biedt Binding in goede samenwerking met ouders of pleegouders passende hulp aan met het idee dat deze ondersteuning vaak tijdelijk nodig is. Uiteindelijk kunnen dan de ouders of verzorgers weer zelf de draad oppakken. Samenspraak met ouders of verzorgers maakt moeilijke situaties net wat minder lastig en bespaart geld. De zorghulp kan dan bij andere jongeren worden ingezet. Uiteindelijk is het doel om goede jeugdzorg zeker te stellen voor de toekomst.

Veranderen we nu niks, dan raken de zorgverleners steeds verder overbelast.

Hoofdzaak is dat de zorg goed en betaalbaar blijft. Op ons aandringen heeft de Wethouder Jeugdzorg onze VVD-motie overgenomen. Deze motie dringt aan verbetering en uitbreiding van bestaande informatie systemen. Hierdoor ontstaat een beter en actuelere beeld op lopende en nieuwe zorgtrajecten. De kwaliteit en de kosten van de geboden zorg worden inzichtelijk.

Samenvattend: De VVD vindt dat iedere jongere aandacht verdient. De ouders hebben altijd een zorgplicht. Als de opvoeding hun mogelijkheden overstijgt, is er professionele hulp nodig. Hulp dient zo veel mogelijk lokaal te worden geboden. Doorverwijzen naar dure specialisten of plaatsing van jongeren in zeer dure zorginstanties dient beperkt te worden tot die gevallen, waar geen andere mogelijkheden zijn.

Door tijdig overleg met de scholen, Stichting Binding, de buurtteams en huisartsen kan via een juiste aanpak en vroege signalering de begeleiding van een kind en indien nodig van het gezin worden gestart. Deze integrale aanpak spaart kosten en voorkomt dat ons prachtige zorgsysteem stukloopt.

Ed Speijer VVD