• Jeroen Brouwer

    Ankie Meutgeert

Jeugd en toekomst

Bij elke lokale verkiezing beloven politieke partijen meer te doen voor de jeugd. Meestal komt daar weinig van terecht. Als SP hebben we eind 2018 de stoute schoenen aangetrokken. Via de leerlingenraad van het Revius hebben we de eerste, kleine stapjes gezet. Daar leven al leuke ideeën. De komende maanden kijken we met GroenLinks wie bij de jeugd mee kan doen om de eigen toekomst uit te stippelen.

Het vorige college zette stappen om jongeren te betrekken. Zo deed een relatief grote groep mee aan het eerste woonwensenonderzoek. Omdat enkele oude plannen, van lokale ontwikkelaars, bijna klaar zijn, komen er wat woningen bij. Maar het project, flexibele woningen en woonwensen, staat helaas in de ijskast. Zelfs een CDA-idee voor tinyhouses is nog niet opgepakt. Jammer want de deelnemende jongeren zullen zeggen; ´Zie je wel, ze doen toch niks. ´

Het vorige college begon ook met het project vuurwerk. Nu valt geen enkele schadepost of illegaal gedrag goed te praten. Maar omdat er vanuit verschillende gezichtspunten gecommuniceerd is met de jeugd, was het in Wijk wel relatief rustig. Investeren in de jeugd, hoe klein ook, levert wat op. Er is nog wel wat te doen, maar de eerste stappen zijn gezet. Jongeren luisteren en doen mee.

Helaas is een SP-voorstel om direct meer te investeren nog niet goedgekeurd. Het college onderzoekt dit wel. Om het plan te versterken, gaan we naar de jeugd toe. Met GroenLinks kijken we verder hoe we voor alle jongeren in de leeftijd tussen, pakweg, 12 en 20 jaar iets kunnen betekenen. Samen willen hen een kans geven, om met ideeën te komen. We weten uit ervaring dat die er volop zijn. Voor het eerst willen we echt kijken hoe we in gesprek kunnen komen en vooral kunnen blijven.

Dus behoor jij tot de leeftijdsgroep, kom dan vooral zelf meedenken en meedoen. Ben je een jaartje ouder of jonger, kom dan gerust ook. Het gaat om jullie heden en toekomst. Het is jullie toekomstblik. Wij gaan de komende maanden langs vele betrokken partijen en plekken en zullen dat, indien nodig, tijdig kenbaar maken. Mocht je interesse hebben, let hier vooral op en kom meedenken. Zo maken we het motto over jeugd en de toekomst samen waar.

Jeroen Brouwer
SP Wijk bij Duurstede