• wes Janssen (GroenLinks)

Het licht op groen!

Zoals bekend hebben gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen, niet alleen voor zorg maar ook voor openbaar groen, natuur en landschap.

Iedereen is er inmiddels van overtuigd dat groen van levensbelang is voor onze gezondheid en fijne leefomgeving en voor een vitale economie.

Naarmate uw omgeving groener is zal de luchtkwaliteit verbeteren en kan er minder fijnstof in uw longen belanden.

Groen is niet alleen populair bij mensen maar ook bij insecten, vogels en andere dieren.

Bij een onderzoek, dat onlangs gepubliceerd werd, bleek dat er nog maar een kwart van het aantal insecten rondvloog vergeleken met ruim 25 jaar geleden.

Het verlies aan biodiversiteit lijkt de belangrijkste oorzaak van de daling van het aantal insecten want hoe gevarieerder het groen, hoe meer soorten blijven bestaan.

Ook de gemeente timmert aan de weg door initiatieven te steunen die de flora en fauna ten goede komen.

Een voorbeeld is de bloemenweide die langs het Kromme Rijnpad in het Noorderwaardpark is aangelegd.

Dit idee van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede is een project in samenwerking met 'Groen aan de Buurt' en de gemeente Wijk bij Duurstede.

Ook tuinen blijken onmisbaar voor de natuur in stedelijke bebouwing omdat vogels, vlinders, bijen en egels er voedsel vinden en schuilen voor slechte weersomstandigheden.

Naast de gemeente kunt ook u een steentje bijdragen aan het bevorderen van de biodiversiteit.

Hoe milieuvriendelijk is uw tuin eigenlijk ?

In een tuin met veel trottoirtegels, andere bestrating of alleen een kortgeschoren gazon voelen dieren zich natuurlijk niet welkom.

Daarbij kan de grond het regenwater slechter opnemen met afwateringsproblemen tot gevolg.

Steen neemt ook veel meer warmte op zodat de hitte langer blijft hangen waarmee de tuin minder aantrekkelijk wordt voor de meeste dieren.

Kortom u kunt zelf in hoge mate bepalen of uw tuin bijdraagt aan de natuur en de biodiversiteit.

Wes Janssen, Groen Links