• Ed Speijer

    VVD

Goed omgaan met onze pot geld voor ouderen en gehandicapten

Er wordt in Wijk bij Duurstede steeds meer geld uitgegeven aan Jeugdzorg. Deze zorg vraagt flinke aandacht van onze gemeente en is financieel bijna niet meer op te brengen. 1 op de 10 jongeren onder de 18 maakt gebruik van Jeugdzorg. De kosten en daarmee de tekorten zijn daardoor de afgelopen tijd flink toegenomen.

De problemen worden vaak veroorzaakt door grote maatschappelijk problemen. Denk hierbij aan een aantal gezinnen met meerdere problemen, problematische (echt)scheidingen en ook aan kinderen met bijvoorbeeld psychische en gedragsproblemen. Als gemeenschap willen en moeten wij de Jeugdzorg zowel moreel als wettelijk zo goed mogelijk laten uitvoeren.

Alle kosten voor deze zorg worden door de belastingbetalers opgebracht. Dat betekent dat de hardwerkende inwoners en ook gepensioneerden een flink deel hieraan kwijt zijn.

Ook voor inwoners met afstand tot betaald werk moet de gemeente zich inzetten om leertrajecten en eventueel taalcursussen aan te bieden; dit om echt alle inwoners kansen te bieden om mee te kunnen doen in het arbeidsproces. Zo'n ondersteuningstraject is echter niet vrijblijvend. Doel is dat iedereen naar vermogen zijn best doet en participeert in de samenleving. Op die manier houden wij ons systeem van zorg, voor jeugd, ouderen en andere inwoners met problemen over tien jaar ook nog op peil en betaalbaar. Inwoners hebben simpelweg zelf ook hun eigen verantwoording.

Participatie kan ook prima worden ingezet om zorg in de toekomst zeker te stellen. Instromers vanuit Participatie kunnen met een betaalde baan in de Zorg een prachtige bijdrage leveren.

De conclusie is dat wij keuzes moeten maken waar en hoe wij ons geld op inzetten. Wij kunnen het geld maar één keer uitgeven en de overheid kan natuurlijk niet iedere keer met belastingverhogingen voor werkenden en gepensioneerden aankomen.

Als wij nu geen duidelijke keuzes maken, is de pot over een paar jaar gewoon leeg en kunnen wij zelfs onze eigen ouderen niet meer behoorlijk verzorgen. Dat mag van de VVD echt nooit gebeuren!

Ed Speijer, Raadslid VVD Sociaal Domein