• Ankie Meutgeert

Denken, durven, doen!

Het is prettig wonen in Wijk Bij Duurstede. Zeker nu sinds kort we ook op zondag kunnen winkelen. Het is één van de eerste wapenfeiten van de VVD en de nieuwe gemeenteraad.

En er zijn nog veel meer plannen om Wijk Bij Duurstede vooruit te brengen. Zo willen we wel duizend nieuwe woningen bouwen. Daarmee kunnen we de hoge noden ledigen en de voorzieningen in onze gemeente op peil houden.

Tegelijk zetten we een rem op de lasten voor de inwoners. Dat doen we door de OZB niet te verhogen, en ook geen inflatie correcties door te voeren. Dat betekent per saldo een kleine 10% verlaging van deze lasten in 4 jaar tijd.

Om onze gemeente veiliger te maken voor fietsers, hebben we een aantal zaken afgesproken. We gaan aan de slag met een losstaand fietspad naar de Gravenbol, en we gaan een tunnel maken bij de nieuw te maken turborotonde bij de ingang van Wijk Bij Duurstede. Zo kunnen fietsers en auto's snel en veilig van A naar B.

Op het gebied van milieu maken we een aantal zinvolle stappen. Geen windmolens, dat zou leiden tot veel overlast voor veel van onze inwoners. En nee Houten, we willen ze ook niet pal op onze gemeentegrens.

Het is in onze ogen een misvatting van veel mensen in de ' milieu-scene' dat productie van energie en consumptie op dezelfde plek zouden moeten plaatsvinden.

Op het niveau van Nederland vinden gelukkig verstandiger besluiten plaats. Denk daarbij aan de kabel naar Noorwegen, onze 'batterij' voor overtollige windenergie pieken. Ook zijn we gelukkig met de waterstof coalitie (o.a. Greenpeace, de energiebedrijven en VNO-NCW). Goed voor het milieu en goed voor de economie.

Zoals u ziet, veel reden voor optimisme. Toch zijn er ook zaken waar we als VVD vinden dat er meer gas gegeven moet worden. De transitie binnen het Sociaal domein met WMO, participatie en Jeugdzorg was een grote opgave voor onze gemeente, en daar zijn we aardig doorheen gekomen. Het heeft wel geleid tot grote financiële tekorten. Het is de hoogste tijd dat we dat in de grip gaan krijgen. Dat is de nieuwe grote opgave op het Sociaal Domein voor dit college.

Serge Segboer, VVD Wijk bij Duurstede