• WijkNu

De Wijkse Lente

Het was of er geen einde kwam aan de winter, steeds opnieuw stak de winter de kop weer op met een periode van felle koude. Met als laatste stuiptrekking de verkiezingsmarkt met een poolwind en een gevoelstemperatuur van min 10 graden.

Ondanks de kou en de wind heb ik voor onze warme worstenkraam nog veel gesprekken kunnen voeren met belangstellenden voor de lokale politiek en voor onze politieke beweging WijkNU. Een aantal inwoners hebben zich aangemeld als actief lid of sponsor/lid. Of dat nu kwam door de warme worst (waar ook veel concollega’s van kwamen genieten) of door ons lokale verkiezingsprogramma zullen we binnenkort gaan merken.

Wat we inmiddels al hebben gemerkt is een enorme verkiezingswinst, een teken dat de inwoners ons streven naar verandering onderstrepen. Dit geschonken vertrouwen, waar we onze kiezers hartelijk voor danken, zullen we in onze nieuwe fractie de komende vier jaar gaan waarmaken.

Maar daarvoor hebben we ook uw hulp nodig, in ons programma hebben we een punt gemaakt van ‘anders besturen’ mét de inwoners. Inspraak van en met expertgroepen, waarbij we per onderwerp een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de inwoners willen betrekken.

Ook samenwerking met andere partijen gaan we niet uit de weg, geen enkele partij uitgezonderd. Het gaat WijkNU de komende vier jaar om het zoveel mogelijk realiseren van ons programma, naast het verkleinen van de afstand tussen inwoners en het lokaal bestuur gaat het daarbij ook om al die concrete zaken als de vrije koopzondag, meer woningen en betere sport- en recreatiefaciliteiten. Daarbij zijn wisselende meerderheden en samenwerking in de gemeenteraad nodig.

Na zestien jaar gewerkt te hebben in een éénmansfractie heb ik er zin in nu leiding te mogen geven aan een grotere fractie en nieuwe steunfractie.

Daar kunt u ook deel van uit gaan maken. Politiek is echt wel leuk, mits er wat met uw inbreng gedaan wordt en dat gaat WijkNU doen. Wilt u meer weten dan kunt u zich melden op info@wijknu.nl dan nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek en kunt u ook vorm geven aan de Wijkse Lente.

Wietze Smit, fractievoorzitter WijkNU