• Marco Petri

    Ankie Meutgeert

Altijd weer die financiën

De zomer is in aantocht…..! Het opknappen van de Markt is afgerond. Of toch nog niet helemaal?

De fietsenrekken (nietjes) zijn er. De Grote kerk is helaas 's-avonds nog niet aangelicht. En helaas is de verbouwing/verhuizing van het museum naar het oude raadhuis aan het stagneren.

Gelukkig kunnen de toeristen nog wel veel van andere mooie zaken in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek genieten.

De financiën staan onder grote druk. Met name in het sociaal domein, de WMO en de Jeugdhulp kost onze gemeente veel geld. Gelukkig beginnen ze in den Haag dat ook te begrijpen. Hopelijk krijgen we korte termijn (met de mei circulaire) duidelijkheid over een extra bijdrage van het Rijk. Komt er onvoldoende geld beschikbaar dan zullen er toch keuzes gemaakt moeten worden. De PCG zal indien nodig aan de knoppen draaien om de uitgaven te beteugelen.

De PCG gaat impopulaire beslissingen niet uit de weg maar zal proberen de "pijn" zo rechtvaardig mogelijk te verdelen. Van belang is dat de uitgaven, ook in het sociaal domein, dus ook van de jeugdhulp, beter beheersbaar worden!

Het GVVP (gemeentelijk verkeer en vervoersplan) is 7 mei behandeld in de gemeenteraad. De verkeersknelpunten en verbeterpunten zijn in kaart gebracht. Een mooi ambitieus stuk echter zonder voldoende budget blijft het een lege doos.

Wijk bij Duurstede niet alleen, ook onze buurgemeente de Utrechtse Heuvelrug kampt met financiële problemen!

Bij de plannen van Rijkswaterstaat een "Sterke Lekdijk" is een uitgelezen kans om een vrijliggend fietspad tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen te realiseren. Helaas lijkt deze kans niet gehonoreerd te gaan worden. Utrechtse Heuvelrug heeft in bezuinigingsplannen de hiervoor reserveerde plannen geschrapt. Echt een gemiste kans die de komende 30 jaar geen fietspad oplevert. De PCG zal proberen de gemeente Utrechtse Heuvelrug te overtuigen dat deze bezuiniging een slechte keuze is. Fietsen is voor jong en oud, milieuvriendelijk en gezond voor lichaam en geest! Dat fietspad moet er echt komen!

De PCG wil en blijft het fietsen promoten! Pakt u nu ook voortaan de fiets?

Marco Petri
PCG