• Politie

Wijk bij Duurstede: een van de veiligste gemeenten in de regio

WIJK BIJ DUURSTEDE In de gemeente Wijk bij Duurstede daalde in 2019 het totaal aantal geregistreerde misdrijven met 4%, vergeleken met 2018. In de regio Midden-Nederland steeg dit aantal juist 3%. De gemeente Wijk bij Duurstede scoort zelfs het beste van alle 39 gemeenten uit de regio Midden-Nederland. Dat is op basis van het totaal aantal misdrijven per 1000 inwoners.

In 2019 zijn in de gemeente gemiddeld 18,6 misdrijven per 1000 inwoners geregistreerd, terwijl het regionaal gemiddelde 46,8 misdrijven per 1000 inwoners is. Er is wel een kanttekening te maken. Omdat Wijk bij Duurstede een relatief kleine gemeente is, kunnen procentuele stijgingen en dalingen wel snel groot zijn.

DALING GEWELDSMISDRIJVEN Het aantal geweldsmisdrijven daalde in 2019 met 54% ten opzichte van 2018. Dit komt vooral door veel minder bedreigingen, mishandelingen, huiselijk geweld en openlijke geweldpleging. Er waren 54% minder autokraken. En het percentage geregistreerde zakkenrollen daalde hier 100%.

MEER WONINGINBRAKEN Niet alles is rozengeur en maneschijn, want enkele soorten misdrijven stegen juist. Opvallend is het aantal (geslaagde en niet-geslaagde) woninginbraken in 2019: 52%. Het gaat hier om 6 woninginbraken en 6 pogingen daartoe. Vooral de recente inbraakgolf in november en december 2019 zorgde voor deze stijging. Wat ook opvalt, is 53% meer registraties van overlast door een persoon met verward gedrag. Dit valt trouwens onder de groep niet-misdrijven.

REACTIE BURGEMEESTER IRIS MEERTS Burgemeester Iris Meerts gaf uiting aan haar tevredenheid dat Wijk bij Duurstede een van de veiligste gemeenten in de regio is. ,,Dit is mede te danken aan het werk van de professionals, zoals onze wijkagenten. Maar ook omdat vele inwoners aangesloten zijn bij Burgernet. Of bij een WhatsAppgroep, om elkaar te informeren over verdachte situaties in de buurt."

De burgemeester is ook realistisch: ,,Hoewel we het op basis van de cijfers goed doen, moeten we ook allen alert blijven. Elk misdrijfslachtoffer is er een teveel. Cijfers zeggen ook niet alles, want veiligheid draait vooral om het gevoel. Ik vind het belangrijk dat mensen zich hier veilig voelen. Daarom zet ik me in om de gemeente nóg veiliger te maken. Dat kan ik niet alleen: dit doen we met zijn allen. Daarom wil ik iedereen oproepen om alert te blijven en criminele activiteiten en vormen van onveiligheid te blijven melden."

INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN WERKT GOED De gemeenteraden van Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Rhenen en Renswoude stelden in 2018 samen het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug vast. Na een jaar is al te merken dat het plan werkt. Alle betrokken gemeenten boeken dankzij hun samenwerking mooie resultaten tegen ondermijnende criminaliteit (ondermijning). Zo kan de gemeente Wijk bij Duurstede sinds kort drugspanden sluiten. Bij ondermijning probeert de onderwereld gebruik te maken van faciliteiten en diensten van de bovenwereld. Criminelen proberen bijvoorbeeld een schuur of loods te huren of crimineel geld wit te wassen. Dit kan onze samenleving en rechtsstaat ontwrichten en ondermijnen. Daarom is de regionale samenwerking -ook met de politie- zo belangrijk.

De gemeente en politie roepen op het altijd te melden als men een strafbaar feit ziet of iets wat daarop lijkt. Dat kan bij de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. Wie liever mogelijke criminele activiteiten bij de gemeente meldt, kan een e-mail sturen naar Veiligheid@wijkbijduurstede.nl.