• Dirk van der

De bijzondere zorgplicht van banken

Column van Dirk van der Wulp

Op 12 oktober jl. wees de rechtbank in Utrecht een opmerkelijk vonnis. Dit handelde over de vraag hoever de zorgplicht van een bank met betrekking tot het verstrekken van een hypotheek eigenlijk reikt.

Het draaide in deze zaak om het volgende. Persoon A sloot begin 2007 met de Rabobank een financieringsovereenkomst van ruim € 2 miljoen om een woning te kunnen kopen. Al snel kon A echter zijn verplichtingen richting de Rabobank niet meer nakomen. Het huis van A werd vervolgens te koop gezet en uiteindelijk in 2010 verkocht. De Rabobank dwong A vervolgens tot betaling van de restschuld, die ruim € 485.000,00 bedroeg. A weigerde echter betaling. Vervolgens werd de zaak aan de rechter voorgelegd. De kernvraag in deze zaak luidde: is A verplicht om de restschuld van ruim € 485.000,00 aan de Rabobank terug te betalen?

De rechter in Utrecht antwoordde ontkennend op deze vraag. A hoefde geen restschuld meer te betalen aan de Rabobank. Hoe kan dit?

De rechtbank onderzocht of de Rabobank volgens de toen geldende regels wel ruim € 2 miljoen euro aan A had mogen lenen. Banken hebben namelijk een bijzondere zorgplicht tegenover hun klanten. Zij moeten uitzoeken of de financiële gegevens die klanten aan hen presenteren over hun inkomen, wel kloppen. Ook moeten banken toetsen of de financiële vooruitzichten die klanten aan banken voorspiegelen, wel reëel zijn. Dit moeten banken doen om zo te voorkomen dat klanten onverantwoorde financiële risico's nemen door een te hoge hypotheek af te sluiten. Zo kunnen situatie zoals die van A voorkomen worden.

In het geval van A vond de rechter dat de Rabobank haar bijzondere zorgplicht had geschonden. Op grond van de beschikbare financiële gegevens van A had de Rabobank hem namelijk nooit ruim € 2 miljoen euro mogen lenen. De rechter verwees hierbij naar de Gedragscode Hypothecaire Financieringen van 1 januari 2007 en de Wet op het financieel toezicht, waaraan de Rabobank zich niet goed had gehouden. De Rabobank had A op grond van zijn gegevens namelijk maximaal € 729.600,00 aan hypotheek mogen verstrekken. Dit betekende dat de Rabobank geen restschuld meer kon terugvorderen. Ook banken dienen zich immers aan de regels te houden.

Heeft u zelf te maken met een onjuist verstrekte hypotheek? Neem dan contact met ons op.

Dirk van der Wulp is advocaat bij Janssens Den Boef Advocaten te Houten.

De Molen 11

3994 DA  HOUTEN

(030) 760 1000

www.jdb-advocaten.nl