• Afscheid van zwembad Wickie de Viking. Een nieuw zwembad lijkt van de baan.

    Marijke Dekker

Zwembad van de baan

Er komt geen nieuw zwembad in Wijk bij Duurstede. Althans, als het aan het college ligt. Dat stelt voor om het proces om tot een nieuw zwembad te komen, definitief te stoppen en daarmee het zwembaddossier te sluiten. Het college spreekt van een 'moeilijke keuze'. Op 28 maart debatteert de gemeenteraad over het voorstel.

Marijke Dekker

Zwembad Wickie de Viking sloot op 1 januari 2016 haar deuren. Sindsdien zijn de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede aangewezen op zwembaden in omliggende gemeenten. Al geruime tijd wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden een nieuw zwembad te realiseren. Daarbij is onlangs op verzoek van de gemeenteraad ook aan marktpartijen gevraagd of, en zo ja, onder welke voorwaarden, zij een zwembad langdurig willen exploiteren. Met als voorkeur dat ze zelf investeren in de accommodatie.

Deze raadpleging van marktpartijen bevestigde eerdere onderzoeken, stelt wethouder Jeroen Brouwer. "Zonder een aanzienlijke bijdrage van de gemeente is een zwembad in onze gemeente niet haalbaar. Het college heeft alle mogelijke scenario's bekeken en besproken, maar uiteindelijk is onze conclusie dat we grote financiële risico's lopen als er een zwembad komt. Uit de consultatie komt naar voren dat het verzorgingsgebied dat we hier voor een zwembad hebben, te klein is. Dat maakt exploitatie moeilijk. De bijdrage van de gemeente is daardoor structureel veel hoger dan het bedrag dat in de begroting is opgenomen."

Bovendien stelden enkele marktpartijen vast dat een gemeentelijke garantie en zelfs een gemeentelijke investering het beste zou zijn. Brouwer: "Los van het feit dat de raad tijdens eerdere besprekingen juist geen garantie wilde afgeven, staan we als gemeente ook op andere gebieden voor flinke opgaven en uitgaven. We moeten keuzes maken, want we kunnen het geld maar één keer uitgeven."

Het was wel een zeer moeilijke keuze, stelt Brouwer. "Vooral omdat veel vrijwilligers zich hebben ingezet om plannen voor een nieuw zwembad te maken."

Sinds de sluiting van het zwembad regelt de gemeente het vervoer van schoolkinderen en ouderen naar een zwembad in een naburige gemeente. Hiervoor is geld gereserveerd en dat blijft zo.

TELEURGESTELD Burgerinitiatief WijkZwemt, bestaande uit Dorestad Dolphins, Wijk Nog Leuker, GSV, Poseidon en diverse vrijzwemmers, is uiterst teleurgesteld over het voorstel om te stoppen met de realisatie van een lokaal zwembad. "Wederom wordt niet naar de stem van de Wijkse bevolking geluisterd", zegt Erik van de Kant namens WijkZwemt.

Met hulp van de Koninklijke Nederlandse Zwembad Bond heeft WijkZwemt zwembadconcepten bestudeerd, zwembaden bezocht, businessmodellen vergeleken. "Wat past bij Wijk? We kwamen uit op een zwembadconcept met een bad van 25x16 meter. Prima formaat voor wedstrijdbaantjes en om af te zwemmen. De uitgewerkte plannen liggen er, de locatie, op sportpark Mariënhoeve, is beschikbaar."

Van de Kant: "Uit ons onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er een breed draagvlak is voor een zwembad voor iedereen én dat men bereid is om hiervoor te betalen en vrijwilligerswerk te doen. Hierop is nooit serieus ingegaan door de gemeente. Geld, als enig argument om een belangrijke faciliteit voor de gezondheid en veiligheid aan de inwoners te ontzeggen, is kortzichtig en kán en mág nooit de bedoeling zijn!"

WijkZwemt heeft ideeën over fondswerving en andere manieren om de financiering rond te krijgen. Volgens een adviesbureau zit er naast de jaarlijkse bijdrage wel een 'risico' van 140.000 euro in de exploitatie, als er bijvoorbeeld geen vrijwilliger opstaat. Daar zit voor de raad de pijn.

WijkZwemt zegt wel blij te zijn dat er nu een einde is gekomen aan de "eindeloze discussies en de geldverspillende onderzoeken naar een klein alternatief bad, dat slechts door een klein deel van de doelgroepen gebruikt zou kunnen worden in plaats van alle inwoners die, eventueel in verenigingsverband, graag willen zwemmen."

RAAD De gemeenteraad praat op dinsdag 28 maart tijdens een voorbesprekingsronde van de Avond van de Raad over het collegevoorstel om het proces om tot een nieuw zwembad te komen te stoppen. Op dinsdag 18 april valt waarschijnlijk de definitieve beslissing.

Voor WijkZwemt is dit niet het einde van onze strijd om toch een zwembad voor alle Wijkenaren te realiseren. "Wij blijven zoeken naar oplossingen!"

WijkZwemt roept nu de politiek op om kleur te bekennen en voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hun standpunt over een lokaal zwembad helder in het verkiezingsprogramma te vermelden.