Tropische Knotshockey clinic

WIJK BIJ DUURSTEDE - De tropische temperaturen afgelopen woensdag zorgden ervoor dat het programma van de 7e Knotshockey clinic bij hockeyvereniging Dorsteti een beetje werd aangepast. Na de ontvangst met muziek van een gezellig dweilorkest was het tijd om aan de slag te gaan. Helaas hadden enkelen vanwege de hitte af moeten zeggen. De Knotshockey clinic, voor mensen met een verstandelijke beperking, is ieder jaar weer een feest. Dit keer werd binnen gestart met verschillende spelletjes, waaronder sjoelen. Daarna gingen de deelnemers, allen voorzien van een pet, het veld op. Burgemeester Tjapko Poppens liet hier zijn kwaliteiten als scheidsrechter zien. Na afloop stonden er overheerlijke pannenkoeken klaar. (AvV)