Raad bespreekt bouw nieuw zwembad

Meer vragen dan antwoorden

De initiatiefnemers

Een tweetal initiatiefnemers kwamen hun plannen voor het nieuwe zwembad toelichten. Ton Gericke namens de Zwembad Innovatiegroep (ZIG). ZIG is een nieuw en commercieel consortium met een naar eigen zeggen aantal gerenomeerde partijen. Om onduidelijke redenen moest echter geheim blijven welke partijen dat zijn. Mark Bennenbroek trad op als adviseur van het burgerinitiatief WijkZwemt. WijkZwemt is een niet commercieel initiatief uit de Wijkse gemeenschap dat een zwembad van en voor Wijk wil bouwen. In een notitie van de gemeente werden de plannen van beide initiatiefnemers keurig op een rijtje gezet. Beide initiatiefnemers zeggen een concept voor een 'slim zwembad' te presenteren met een 25 bij 16 meter bad en rekenen 5 euro voor een los kaartje. Het initiatief van WijkZwemt mikt op vestiging op Sportpark Marienhoeve en maakt gebruik van vrijwilligers. ZIG heeft het oog laten vallen op het voormalige terrein van de Kleine Ros in de Geer en wil een door professionals gerund zwembad. Op financieel gebied verschillen de voorstellen aanzienlijk. WijkZwemt vraagt een jaarlijke bijdrage van de gemeente van ruim 80.000 euro en een eenmalige investeringsbijdrage van 120.000 euro naast een gemeentegarantie voor een bedrag van 4.4 miljoen. ZIG vraagt geen bijdrage van de gemeente in de expliotatie, maar vraagt wel een investeringsbijdrage van ongeveer 350.000 euro.

Verdeeldheid

In de slotronde bleek dat de raad behoorlijk verdeeld is. De meest uitgesproken voorstanders zijn D66, SP en PvdA. Deze partijen vinden dat er zo snel mogelijk een nieuw zwembad moet komen en zijn zo nodig bereid de OZB daar voor te verhogen. PCG, VVD en CDA stellen zich het meest terughoudend op. VVD wil geen enkel financieel risico voor de gemeente en is tegen lastenverhoging. Het CDA wil een sober bad met een jaarlijkse bijdrage van maximaal 30.000 euro. Ook riep het CDA in herinnering dat geld nodig is voor de bouw van nieuwe scholen en het wegwerken van achterstallig onderhoud van wegen en bruggen. GroenLinks wil niet dat de kosten van het zwembad ten laste komen van het zorgbudget en wil de mening van de bevolking peilen. BurgerBelangen vindt dat het draagvlak bij de bevolking moet blijken uit de resultaten van crowdfunding. In de raadsvergadering van 17 november zal blijken of wethouder Burger er nog iets van kan bakken. (PeP)

Label:

Zwembad