• Excursie VNMW naar Oostvaardersplassen

    VNMW

Publieksexcursie vogelwerkgroep VNMW

WIJK BIJ DUURSTEDE In zijn lezing op donderdag 16 februari vertelde Frans Vera over natuurontwikkeling in het rivierenlandschap. Op zaterdag 11 maart organiseert VNMW een excursie naar een ander gebied waar Frans bij betrokken is, de Oostvaardersplassen.

Tijdens de excursie kunt u verrekijkers van de vereniging gebruiken, nemen de gidsen u mee in de lol van het vogels spotten en leert u de namen van de vogels. Ook kunt u de vogels nog dichterbij krijgen door de 'loer' te gebruiken die verschillende vogelaars bij zich hebben. Sommigen hebben zo'n 'telescoop' zelfs op hun fototoestel. Is vogelfotografie of digiscoping uw hobby, dan vindt u gelijkgestemden in de groep. Regelmatig krijgt u na afloop van een excursie ook prachtige foto's in uw mailbox.

OOSTVAARDERSPLASSEN In heel Europa is er geen gebied dat met de Oostvaardersplassen te vergelijken valt. Diep in zuidelijk Flevoland schiep de natuur een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen. Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten de Oostvaardersplassen te vinden, net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. Zelfs de zeearend broedt hier sinds een paar jaar weer. Om graslanden tot oontwikkeling te brengen zijn er Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het gebied losgelaten. Met elkaar leven deze dieren hier een natuurlijk leven, op een plek waar de natuur het voor het zeggen heeft. Het is een internationaal bekend vogelparadijs. De dijken rond het gebied zijn echte 'vogelboulevards'. Informatie over dit prachtige gebied op de website van Staatsbosbeheer: https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/oostvaardersplassen.

De volgende plekken worden bezocht: bezoekerscentrum De Trekvogel waar een nieuwe korte film over Flevoland wordt bekeken. Vandaar worden vogels gespot vanuit de Lepelaarshut. Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders en de Lepelaarsplassen worden bezocht, een paradijs voor water- en moerasvogels. Het Jan van de Boschpad wordt afgelopen om te kijken welke vogels er zijn en er wordt een rondrit gemaakt langs de Oostvaardersplassen waarbij wordt gestopt bij verschillende vogelkijkhutten.

Het vertrek is om 8.30 uur vanaf Walplantsoen 12. Uiterlijk donderdag 9 maart aanmelden bij Wim van Impelen: wimenodile@freeler.nl of telefonisch ov Whatsapp 06 44051675.