Natte voeten

LANGBROEK - Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat een nieuw peilbesluit opstellen voor het Langbroekerweteringgebied. Begin juli is er een inloopavond geweest waar knelpunten en wensen konden worden ingebracht. Het huidige peilbesluit is in 2008 vastgesteld als onderdeel van het watergebiedsplan Langbroekerwetering. De PCG heeft het onderwerp eerder bij het college aangekaart omdat diverse agrariërs klagen over 'natte voeten'. Het waterpeil is te hoog en op hun percelen staat snel te veel water. Vraag van raadslid Petri van de PCG aan het college is of deze problemen nu verholpen worden en wat is de rol van de gemeente is bij het nieuw vast te stellen peilbesluit? (PeP)