Geen leges meer voor collectevergunningen

De PCG is blij dat het college de suggestie van de PCG overneemt. De opbrengst van een collecte is immers altijd voor een goed doel en er zijn veel vrijwilligers op de been om te collecteren. Per vergunning moest er € 71,70 aan leges worden betaald. Afgezet tegen de opbrengst van de collecte en de inzet van de vrijwilligers is dit relatief een hoog bedrag. Met het afschaffen van de leges wordt een positief signaal afgegeven richting de organisaties, de vrijwilligers en de collectanten. Door de afschaffing van de leges loopt de gemeentekas € 639,- aan inkomsten mis. Hier heeft de wethouder financiën ongetwijfeld een oplossing voor!