Fractieberaad GroenLinks

WIJK BIJ DUURSTEDE Op maandag 18 september om 20 uur is het volgende fractieberaad van Groen Links. Deze is openbaar. De te bespreken onderwerpen zijn: Gesprek met RegioQ4; Verslag fractieberaad 28 augustus jl. (met actielijst); Evaluatie avond van de raad 5 september jl.; Voorbereiding avond van de raad 26 september a.s. Als u aanwezig wil zijn, dan graag een berichtje via: https://wijkbijduurstede.groenlinks.nl/afdeling