Fractieberaad Groen Links

WIJK BIJ DUURSTEDE Op maandag 28 augustus om 20.00 uur is het volgende fractieberaad van Groen Links. Deze is openbaar. De te bespreken onderwerpen zijn: verslag fractieberaad 3 juli jl. (met actielijst), evaluatie avond van de raad 10 juli jl., voorbereiding avond van de raad 5 september a.s. Als u aanwezig wil zijn, dan graag een berichtje via: https://wijkbijduurstede.groenlinks.nl/afdeling