Extra onderzoek zwembad

WIJK BIJ DUURSTEDE In een persbericht heeft het college laten weten een extern adviesbureau de opdracht te geven de mogelijkheden voor een kleiner zwembad te onderzoeken. Het gaat om een zwembad waar zwemlessen kunnen worden gegeven en zoveel mogelijk doelgroepen terecht kunnen. Ook moet het onderzoek inzichtelijk maken hoe de exploitatie van een dergelijke zwembad er uit ziet.

Het college is tot de conclusie gekomen te zijn dat voor de gemeente een zwembad belangrijk is, maar niet tegen elke prijs. Ook gezien ambities op andere terreinen moeten er in financieel opzicht keuzes gemaakt worden. Veel mensen willen volgens wethouder Burger een zwembad voor zwemlessen en doelgroepen in Wijk. Ook de vergrijzing zet door en veel mensen met een beperking wonen straks thuis. Dan kan een zwembad volgens de wethouder van groot belang zijn om dat vol te houden. Om deze redenen wil het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn als een kleiner bad wordt gebouwd. Wel geeft het college aan het plan van WijkZwemt voor een groter bad nog niet terzijde te leggen. Dit plan kan met de uitkomsten van het onderzoek naar het kleinere bad betrokken worden bij de finale afweging over het zwembad binnen de gemeentegrenzen. Op 28 juni praat de raad verder over dit voorstel van het college.