• Kuun Jenniskens

Enquête VNMW: moeten plannen Bosscherwaarden en Gravenbol doorgaan?

WIJK BIJ DUURSTEDE De vereniging Natuur & Milieu heeft zich de afgelopen maanden intensief bezig gehouden met de 'levende rivier'. Daarbij heeft ze, naast de leden, ook de inwoners, de politiek en de ambtenaren uitgenodigd.

Frans Vera vertelde over Plan Ooievaar dat aan de basis staat van een natuurlijker rivierenlandschap in Nederland en daarna werd gekeken naar de film van Ruben Smit die met z'n kano bij Lobith ons land binnenkwam en bij de Haringvlietdam de Noordzee op voer. Hij liet zien waar de rivier z'n dynamiek kwijt kon en waar niet. Dat natuurontwikkeling iets anders is dan natuurbehoud zagen zo'n 30 mensen die als laatste activiteit van het drieluik 'Levende rivier' meegingen op excursie van Aalswaard tot Gravenbol.

SLUITENDE AFSPRAKEN Omdat er binnen de gemeentegrenzen een mogelijkheid ligt tot natuurontwikkeling, werd aan de leden gevraagd zich daarover uit te spreken. De vraag die werd gesteld was: moeten de plannen van de initiatiefnemer voor de Bosscherwaarden en de Gravenbol doorgaan? Het is belangrijk hierbij te vermelden dat de leden weliswaar in grote meerderheid voor hebben gestemd, maar dat veel leden ook hebben aangegeven dat er wel sluitende afspraken met de initiatiefnemer moeten worden gemaakt, dat er binnen alle wettelijke kaders gewerkt moet worden en dat continuïteit en aansprakelijkheid onafhankelijk van het verloop van het project moet worden gegarandeerd. Het is dus niet zo dat er nu al vertrouwen is dat alles vanzelfsprekend goed zal komen, maar wel dat de leden verwachten dat het uiteindelijk mogelijk zal blijken dit project op een verantwoorde manier uit te voeren.

BOSSCHERWAARDEN Een werkgroep van VNMW, het Groenberaad, houdt zich al langer en nu ook nog steeds intensief bezig met het project van de Bosscherwaarden. Een van hun grote zorgen is het opstellen van deugdelijke en sluitende contracten met de initiatiefnemer. Zij is dan ook begonnen met het inventariseren van allerlei mogelijke risico's, zodat die vervolgens contractueel kunnen worden afgedekt (risicoanalyse). Er zullen zeker volgende acties komen, bijvoorbeeld een avond met belanghebbenden om gezamenlijk verder aan de risicoanalyse te werken. Wat betreft het project zoals we het nu kennen, heeft het Groenberaad een document opgesteld, uiteraard geschreven vanuit de invalshoek van een natuurorganisatie, waarin ze ingaan op de meest gehoorde vragen en opmerkingen van dit moment. Info: http://www.vnmw.nl/170504bosscherwaarden1.1pdf

UW MENING VNMW wil ook graag uw mening horen. Wilt u mailen naar info@vnmw.nl? Stuur uw bevindingen met het drieluik, uw antwoord op de vraag die ook aan de leden is gesteld of wat u ook maar over dit onderwerp kwijt wilt. U kunt ook lid worden. Voor een klein bedrag draagt u al bij aan een natuur- en milieuorganisatie die speciaal die belangen behartigt in de gemeente en bent u tevens lid van het IVN, een landelijke organisatie voor natuureducatie.