• Burgemeester Tjapko Poppens

    Gemeente Wijk bij Duurstede
  • Gemeente Houten

Colleges Wijk en Houten zien af van ambtelijke fusie

WIJK BIJ DUURSTEDE, HOUTEN De gemeenten Houten en Wijk bij Duurstede hebben de afgelopen periode onderzoek gedaan naar een ambtelijke fusie. De afgelopen tijd is aan een bedrijfsplan voor een nieuwe ambtelijke organisatie gewerkt. Het blijkt niet haalbaar om een plan te maken dat binnen de gestelde kaders van de gemeenteraden past. De colleges van beide gemeenten hebben daarom besloten de voorbereidingen voor de fusie te staken. Het voorstel om niet te fuseren wordt na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraden.

 

Wouter de Jong en Tjapko Poppens (burgemeesters van Houten en Wijk bij Duurstede) zeggen dat het een lastige beslissing was en dat de beide colleges elkaar de afgelopen maanden steeds meer zijn gaan waarderen. Er liggen kansen voor bundeling van de krachten tot strategische samenwerkingspartners in het Kromme Rijngebied. Maar het is te duur gebleken. 

Het onderzoek naar een fusie van de ambtelijke organisatie is gedaan om te kijken of beide gemeenten zich zo konden versterken. Door schaalvergroting wordt de kwetsbaarheid bijvoorbeeld kleiner en kan de kwaliteit worden verbeterd door het delen van kennis en ervaring. Ook kunnen door werkzaamheden samen te doen de kosten verlaagd worden.

Uit de eerste onderzoeken bleek dat een fusie inderdaad deze kansen kon bieden. De gemeenteraad heeft daarom de colleges in december de opdracht gegeven om een bedrijfsplan te maken. Daarin is het samenvoegen van de organisaties verder uitgewerkt. De keuzes die daarbij zijn gemaakt zijn financieel doorberekend. Daarbij blijkt dat het plan niet binnen de (financiële) kaders past die de gemeenteraden hebben meegegeven. De eenmalige kosten voor het vormen van de nieuwe organisatie zijn te hoog, en de structurele opbrengsten te laag. De colleges hebben daarom besloten niet verder te gaan met de plannen voor een ambtelijke fusie. Het voorstel om de ambtelijke fusie niet door te zetten wordt na de zomer voorgelegd aan de gemeenteraden.

 

De noodzaak om beide ambtelijke organisaties te versterken blijft. De gemeenten bekijken nu ieder voor zich hoe zij dit kunnen realiseren. 'Het idee is om goede buren te blijven en gebruik te blijven maken van elkaars kennis en ervaringen. dat kan goed bij de Omgevingsvisie en de inkoop en gemeentelijke basisadministratie.