Beslissing zwembad weer uitgesteld

WIJK BIJ DUURSTEDE De beslissing  welke partij het nieuwe zwembad mag bouwen is in de raadsvergadering van vorige week voor de derde keer op rij uitgesteld. De raad wil er absoluut zeker van zijn in de toekomst niet met financieel fiasco opgezadeld te worden en wil daarom een nader extern onderzoek om te kijken of de cijfers van de initiatiefnemers WijkZwemt en ZIG wel kloppen.

Peter Peters

TWIJFEL In de raadsvergadering van 5 januari leek de zaak politiek gezien in kannen en kruiken. Een grote meerderheid van de raad sprak  voorkeur uit voor de commerciële initiatiefnemer ZIG. Dit tot grote teleurstelling van de andere initiatiefnemer, WijkZwemt. WijkZwemt is een burgerinitiatief uit de lokale gemeenschap, dat op veel sympathie kan rekenen maar met een duurder alternatief komt. Om er zeker van te zijn dat de raad achter de eerder getrokken conclusie stond stelde wethouder Jan Burger de raad wederom de vraag of men nog achter de eerder uitgesproken keuze stond. Niet dus. Twijfel sloeg alsnog bij veel raadsleden toe en leidde tot de wens de cijfers door een onafhankelijke deskundige te laten onderzoeken. Wel blijft de raad voltallig van mening dat er in Wijk een nieuw zwembad moet komen. De vraag is alleen wat het mag kosten en wie het mag bouwen. Wethouder Burger zag aanvankelijk niet veel heil in een nader onderzoek, maar kon uiteindelijk na enig aandringen vanuit de raad geen weerstand bieden aan het verzoek en zegde met de nodige tegenzin toe op zoek te gaan naar een extern deskundige.

Label:

Zwembad