• Sybren van der Velden, VVD Wijk bij Duurstede

    Lamis van der Velden

VVD Wijk bij Duurstede pleit voor een eerlijke verdeling van huurwoningen en voorzieningen

13-07-2017, 16:50 | Lezersnieuws | VVD Wijk bij Duurstede Sybren van der Velden

De gemeenteraadsfractie van de VVD Wijk bij Duurstede heeft enkele weken geleden tegen de nieuwe huisvestingsverordening gestemd omdat daarin de urgentieverklaring voor statushouders (asielzoekers die een eerste voorlopige verblijfsvergunning hebben gekregen) voor het verkrijgen van een huurwoning is opgenomen. Op 16 december 2016 is deze urgentieverklaring op voorstel van de VVD uit de landelijke Huisvestingswet verdwenen. In het voorstel voor de nieuwe gemeentelijke huisvestingsverordening Wijk bij Duurstede 2017 werd dit echter gerepareerd door de urgentieverklaring voor statushouders daarin op te nemen.

De VVD vind de urgentie voor statushouders oneerlijk voor de woningzoekenden uit de eigen gemeente die al jaren op een wachtlijst staan. Met het huisvesten van de door de rijksoverheid opgedragen aantallen statushouders in huurwoningen worden de wachtlijsten elk jaar extra zwaar belast. Elke uitgegeven huurwoning aan een statushouder betekent een woning minder ter beschikking voor de eigen inwoners op de wachtlijst.

De VVD wil als gemeente Wijk bij Duurstede ook verantwoordelijkheid dragen voor het opnemen van de aan onze gemeente opgedragen aantallen statushouders, maar vindt dat er onderzoek moet worden gedaan naar alternatieven zoals bijvoorbeeld overleg voor plaatsing van statushouders met gemeenten waar een overschot is aan huurwoningen. Ook kan in de eigen gemeente worden gekeken naar verbouwing van leegstaande bedrijfs/kantoorpanden of het plaatsen van alternatieve éénkamerwoningen voor éénpersoons huishoudens. Van deze laatste categorie woningen kunnen dan ook starters op de woningmarkt die op de wachtlijst staan profiteren.

Daarnaast heeft de VVD-fractie bij de behandeling van de kadernota, waarin de prioriteiten voor de komende jaren worden vastgelegd, aangegeven dat we niet meer statushouders moeten opnemen dan ons door de rijksoverheid is opgelegd. Dat heeft niet alleen te maken met het toewijzen van woningen, maar ook met het vermogen van onze gemeenschap om deze groep nieuwkomers op te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van de noodzakelijke sociale voorzieningen. Met het opnemen van het opgedragen aantal statushouders nemen we onze verantwoordelijkheid om deze groep mensen te helpen en kijken we ook goed naar wat dit betekent voor onze Wijkse gemeenschap. Dat is sociaal en rechtvaardig voor iedereen.